Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تریاک به جای دوا؛ خانواده‌ها در ارزگان به کودکان شان تریاک می‌دهند

مسوولان محلی در ولایت ارزگان می‌گویند که شماری از خانواده‌ها در این ولایت به کودکان خود تریاک می‌دهند تا آنان را درمان کرده باشند.

مسوولان صحی ارزگان می‌پذیرند که خانواده‌ها بیمارانی را به مرکزهای بهداشتی می‌آورند که به آنان تریاک داده شده است.

به گفته مسوولان، شماری از این کودکان بیمار حتا جان خود را از دست داده‌اند.

رحمت الله کامران، پزشک، گفت: «اگربه وقت برای ما برسد ما بازهم همکاری کرده می‌توانیم اگر وقت تیر شود باز کودک از بین می‌رود.»

محمدالله روحانی، رییس صحت عامه ارزگان، گفت: «ضررهای اش کمتر است از فایده های‌اش کرده چون اعتیاد را به میان می‌آورد و در این نتیجه زندگی خود را فرد در اثر آن از دست می‌دهد.»

در همین حال، شماری از خانواده‌هایی که برای کودکان خود تریاک داده‌اند، می‌گویند که از ضررهای دادن تریاک آگاهی نداشته‌اند.

یکی از خانواده‌های ارزگانی می‌گوید برای کودک سه ساله شان به هدف درمان سرفه‌اش تریاک داده‌اند. این کودک اکنون در شفاخانه ولایتی ترینکوت بستر است.

الله داد، پدر کودک بیمار، گفت: « کودکم خیلی مریض بود برایش مواد نشه آور داده بودیم چون خیلی وضعیت خوب نداشت و شب آوردم‌اش به شفاخانه.»

تورجان، باشنده ارزگان، می‌گوید: «من شخصا از تریاک استفاده کرده ایم یا برای خواب  کودک یا برای کمتر کردن گریه کودک از آن استفاده کردیم.»

صدیق الله، یکی دیگر از باشندگان ارزگان، می‌گوید: «من خودم بار بار تریاک استفاده کردیم و این مواد نشه آور یک مواد بسیار مضر است که ما برای کودکان می‌دهیم.»

به گفته مسوولان در شفاخانه ولایتی ترینکوت، حدود ۵۰۰ کودک در جریان یک سال گذشته برای درمان به این شفاخانه آورده شده‌اند که خانواده‌های شان برای آنان تریاک داده‌اند.

تریاک به جای دوا؛ خانواده‌ها در ارزگان به کودکان شان تریاک می‌دهند

در همین حال، شماری از خانواده‌هایی که برای کودکان خود تریاک داده‌اند، می‌گویند که از ضررهای دادن تریاک آگاهی نداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در ولایت ارزگان می‌گویند که شماری از خانواده‌ها در این ولایت به کودکان خود تریاک می‌دهند تا آنان را درمان کرده باشند.

مسوولان صحی ارزگان می‌پذیرند که خانواده‌ها بیمارانی را به مرکزهای بهداشتی می‌آورند که به آنان تریاک داده شده است.

به گفته مسوولان، شماری از این کودکان بیمار حتا جان خود را از دست داده‌اند.

رحمت الله کامران، پزشک، گفت: «اگربه وقت برای ما برسد ما بازهم همکاری کرده می‌توانیم اگر وقت تیر شود باز کودک از بین می‌رود.»

محمدالله روحانی، رییس صحت عامه ارزگان، گفت: «ضررهای اش کمتر است از فایده های‌اش کرده چون اعتیاد را به میان می‌آورد و در این نتیجه زندگی خود را فرد در اثر آن از دست می‌دهد.»

در همین حال، شماری از خانواده‌هایی که برای کودکان خود تریاک داده‌اند، می‌گویند که از ضررهای دادن تریاک آگاهی نداشته‌اند.

یکی از خانواده‌های ارزگانی می‌گوید برای کودک سه ساله شان به هدف درمان سرفه‌اش تریاک داده‌اند. این کودک اکنون در شفاخانه ولایتی ترینکوت بستر است.

الله داد، پدر کودک بیمار، گفت: « کودکم خیلی مریض بود برایش مواد نشه آور داده بودیم چون خیلی وضعیت خوب نداشت و شب آوردم‌اش به شفاخانه.»

تورجان، باشنده ارزگان، می‌گوید: «من شخصا از تریاک استفاده کرده ایم یا برای خواب  کودک یا برای کمتر کردن گریه کودک از آن استفاده کردیم.»

صدیق الله، یکی دیگر از باشندگان ارزگان، می‌گوید: «من خودم بار بار تریاک استفاده کردیم و این مواد نشه آور یک مواد بسیار مضر است که ما برای کودکان می‌دهیم.»

به گفته مسوولان در شفاخانه ولایتی ترینکوت، حدود ۵۰۰ کودک در جریان یک سال گذشته برای درمان به این شفاخانه آورده شده‌اند که خانواده‌های شان برای آنان تریاک داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره