Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کارزار واکسین سرخکان در کشور

کارزار واکسیناسیون سرخکان امروز (شنبه) در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه می‌گوید که این کارزار ده روز را در بر می‌گیرد و قرار است نزدیک به هفت میلیون کودک واکسین سرخکان را دریافت کنند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره چنین می‌گوید: «در این کمپاین ان شاالله برای نزدیک به ۷ میلیون کودکان واکسین سرخکان تطبیق می‌شود ما به واسطه این کمپاین می‌توانیم که از مبتلا شدن کودکان که به بیماری سرخکان مبتلا شوند جلوگیری کنیم.»

دولت حسین افضلی، متخصص امراض ساری، گفت: «واکسین می‌تواند تا ۹۰ فیصد به حساب تمام اطفال را در برابر مرض سرخکان وقایه کند و یا افرادی که به حساب به سرخکان دچار می‌شوند بعد از یک دوره مشخص که دارند و میروند طرف خوب شدن بالاتر از ۹۰ فیصد هم می‌توانند که یک معافیت دایمی برای ابد بر اطفال مصاب به سرخکان ایجاد بکند.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور از وزارت صحت می‌خواهند که زمینه واکسین سرخکان را در مناطق دور دست کشور نیز فراهم بسازد.

الله‌نور چهل دو ساله نیز از کسانی است که برای در مان کودک هفت ماهه‌اش از شکردره به شفاخانه صحت طفل اندارگاندی آمده است.

الله‌نور به طلوع‌نیوز می‌گوید: «مدتی می‌شد که سه چهار روز پنج روز نهایت این جا بودیم باز پس رفتیم خارجش کردیم. حالی دو روز می‌شود که مرض سرخکان است دیگر مرض سرخکان گرفتی‌ش.»

سرخکان از جمله بیماری‌های ساری است که بیشتر کودکان به آن مبتلا می‌شود، اما زمینه درمان آن در بخش‌های دور دست اندک است، از همین رو برخی از خانواده‌ها همه ساله مجبور می‌شوند تا کودکان شان را برای درمان، به شفاخانه‌های کابل بیاورند.

کج کول، پدر کودکان بیمار، گفت: «ما در دشت زندگی می‌کنیم دور هستیم بعضی کس‌ها در موترسایکل می‌آمدن و ما اطفال ما را می‌بردیم برای شان واکسین می‌کردند در غیر آن کلینیک‌ها از ما دور است نمی‌توانستیم ببریم شان.»

مکبل، پدر کودک بیمار دیگر، گفت: «در خواست ما این است که برای مریضان عاجل دوا داده شود همین درخواستم است دیگر چی درخواست داشته باشم.»

همزمان با این، مسوولان شفاخانه صحت طفل می‌گویند که در سه ماه پسین یازده کودک در اثر مبتلاشدن به بیماری سرخکان در این مرکز جان باخته‌اند.

محمد اقبال صادق، سرطبیب شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، گفت: «تقریبا  در سه ماه اخیر ۵۶۰ مریض مریضان بستر داشتیم مریضان بستر عاجل بر تداوی نیاز دارند و مریضان سراپا هم بیشتر بودند که نیاز به بستر نداشته اند.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ۳۸۰ کودک مبتلا به سرخکان در سراسر کشور جان باخته‌اند.

آغاز کارزار واکسین سرخکان در کشور

وزارت صحت عامه می‌گوید که این کارزار ده روز را در بر می‌گیرد و قرار است نزدیک به هفت میلیون کودک واکسین سرخکان را دریافت کنند.

تصویر بندانگشتی

کارزار واکسیناسیون سرخکان امروز (شنبه) در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه می‌گوید که این کارزار ده روز را در بر می‌گیرد و قرار است نزدیک به هفت میلیون کودک واکسین سرخکان را دریافت کنند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره چنین می‌گوید: «در این کمپاین ان شاالله برای نزدیک به ۷ میلیون کودکان واکسین سرخکان تطبیق می‌شود ما به واسطه این کمپاین می‌توانیم که از مبتلا شدن کودکان که به بیماری سرخکان مبتلا شوند جلوگیری کنیم.»

دولت حسین افضلی، متخصص امراض ساری، گفت: «واکسین می‌تواند تا ۹۰ فیصد به حساب تمام اطفال را در برابر مرض سرخکان وقایه کند و یا افرادی که به حساب به سرخکان دچار می‌شوند بعد از یک دوره مشخص که دارند و میروند طرف خوب شدن بالاتر از ۹۰ فیصد هم می‌توانند که یک معافیت دایمی برای ابد بر اطفال مصاب به سرخکان ایجاد بکند.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور از وزارت صحت می‌خواهند که زمینه واکسین سرخکان را در مناطق دور دست کشور نیز فراهم بسازد.

الله‌نور چهل دو ساله نیز از کسانی است که برای در مان کودک هفت ماهه‌اش از شکردره به شفاخانه صحت طفل اندارگاندی آمده است.

الله‌نور به طلوع‌نیوز می‌گوید: «مدتی می‌شد که سه چهار روز پنج روز نهایت این جا بودیم باز پس رفتیم خارجش کردیم. حالی دو روز می‌شود که مرض سرخکان است دیگر مرض سرخکان گرفتی‌ش.»

سرخکان از جمله بیماری‌های ساری است که بیشتر کودکان به آن مبتلا می‌شود، اما زمینه درمان آن در بخش‌های دور دست اندک است، از همین رو برخی از خانواده‌ها همه ساله مجبور می‌شوند تا کودکان شان را برای درمان، به شفاخانه‌های کابل بیاورند.

کج کول، پدر کودکان بیمار، گفت: «ما در دشت زندگی می‌کنیم دور هستیم بعضی کس‌ها در موترسایکل می‌آمدن و ما اطفال ما را می‌بردیم برای شان واکسین می‌کردند در غیر آن کلینیک‌ها از ما دور است نمی‌توانستیم ببریم شان.»

مکبل، پدر کودک بیمار دیگر، گفت: «در خواست ما این است که برای مریضان عاجل دوا داده شود همین درخواستم است دیگر چی درخواست داشته باشم.»

همزمان با این، مسوولان شفاخانه صحت طفل می‌گویند که در سه ماه پسین یازده کودک در اثر مبتلاشدن به بیماری سرخکان در این مرکز جان باخته‌اند.

محمد اقبال صادق، سرطبیب شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، گفت: «تقریبا  در سه ماه اخیر ۵۶۰ مریض مریضان بستر داشتیم مریضان بستر عاجل بر تداوی نیاز دارند و مریضان سراپا هم بیشتر بودند که نیاز به بستر نداشته اند.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ۳۸۰ کودک مبتلا به سرخکان در سراسر کشور جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره