Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت باشندگان "گیان" از عدم دست‌رسی به خدمات درمانی

باشندگان مناطق دوردست ولسوالی زلزله‌زده‌ی گیان، ولایت پکتیکا، از دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی شکایت دارند.

آنان می‌گویند که برای درمان بیماران شان با چالش‌ روبه‌رو استند.

ولسوالی گیان تنها یک مرکز درمانی دارد که روزانه بیش از صد بیمار به این مرکز مراجعه می‌کنند. ساختمان این مرکز هم نیمه‌کاره است.

صبدار باشنده، ولسوالی گیان، به طلوع‌نیوز گفت: «نه کلینک است نه داکتر است مردم بیخی با مشکلات زیاد روبه‌رو استند.»

آدم گل، باشنده دیگر ولسوالی گیان، می‌گوید: «در بخش صحت هیچ کاری برای ما نشده است باور کنید که هیچ داکتر نداریم»

شمار دیگر از باشندگان این ولسوالی می‌گویند که ناگزیر اند بیماران خود را به خوست و یا دیگر مناطقی که مرکز درمانی دارند، برسانند.

نورالرحمان باشنده، ولسوالی گیان، گفت: «راه‌ها خراب است مریض را تا که به مقصد می‌رسانیم خطر مرگ وجود دارد.»

محمد رحیم، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «از اینجا که حرکت کنیم برویم ارگون یا خوست، با هزار مشکل روبه‌رو می‌شویم و باز برف که شود این راه‌ها بیخی بسته می‌شود.»

از سویی هم، کارمندان بهداشتی می‌گویند که از اثر زمین‌لرزه در ولسوالی گیان، زنان نسبت به مردان بیشتر آسیب‌پذیر شده‌اند و با بیماری‌های گوناگونه مبتلا شده‌اند.

زیبا، کارمند بهداشتی در ولسوالی گیان، گفت: «بعد از زلزله بیماری‌های روانی زنان زیاد شده است سقط هم زیاد شده است و مریضی اسهال در زنان نیز افزایش یافته است.»

در همین حال، مسوولان ریاست صحت عامه پکتیکا می‌گویند که افزون بر یک مرکز درمانی در ولسوالی گیان، چندین گروه درمانی سیار نیز در این ولسوالی فعالیت دارند.

محمد تسل نایل، مسوول رسانه‌یی ریاست صحت عامه پکتیکا، گفت: «به کمک موسسه آی سی آر سی ( کمیته جهانی صلیب سرخ) قریه‌های زیادی را تحت پوشش خدمات صحی قرار داده‌ایم.»

زمین‌لرزه تابستان امسال در ولسوالی گیان، نزدیک به ۹۰ درصد خانه‌ها را در این ولسوالی را تخریب کرده است. هم اکنون بیشتر باشندگان گیان در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با رسیدن فصل سرما، بیمارهای موسمی در آن‌جا شیوع یافته است.

شکایت باشندگان "گیان" از عدم دست‌رسی به خدمات درمانی

شمار دیگر از باشندگان این ولسوالی می‌گویند که ناگزیر اند بیماران خود را به خوست و یا دیگر مناطقی که مرکز درمانی دارند، برسانند.

Thumbnail

باشندگان مناطق دوردست ولسوالی زلزله‌زده‌ی گیان، ولایت پکتیکا، از دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی شکایت دارند.

آنان می‌گویند که برای درمان بیماران شان با چالش‌ روبه‌رو استند.

ولسوالی گیان تنها یک مرکز درمانی دارد که روزانه بیش از صد بیمار به این مرکز مراجعه می‌کنند. ساختمان این مرکز هم نیمه‌کاره است.

صبدار باشنده، ولسوالی گیان، به طلوع‌نیوز گفت: «نه کلینک است نه داکتر است مردم بیخی با مشکلات زیاد روبه‌رو استند.»

آدم گل، باشنده دیگر ولسوالی گیان، می‌گوید: «در بخش صحت هیچ کاری برای ما نشده است باور کنید که هیچ داکتر نداریم»

شمار دیگر از باشندگان این ولسوالی می‌گویند که ناگزیر اند بیماران خود را به خوست و یا دیگر مناطقی که مرکز درمانی دارند، برسانند.

نورالرحمان باشنده، ولسوالی گیان، گفت: «راه‌ها خراب است مریض را تا که به مقصد می‌رسانیم خطر مرگ وجود دارد.»

محمد رحیم، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «از اینجا که حرکت کنیم برویم ارگون یا خوست، با هزار مشکل روبه‌رو می‌شویم و باز برف که شود این راه‌ها بیخی بسته می‌شود.»

از سویی هم، کارمندان بهداشتی می‌گویند که از اثر زمین‌لرزه در ولسوالی گیان، زنان نسبت به مردان بیشتر آسیب‌پذیر شده‌اند و با بیماری‌های گوناگونه مبتلا شده‌اند.

زیبا، کارمند بهداشتی در ولسوالی گیان، گفت: «بعد از زلزله بیماری‌های روانی زنان زیاد شده است سقط هم زیاد شده است و مریضی اسهال در زنان نیز افزایش یافته است.»

در همین حال، مسوولان ریاست صحت عامه پکتیکا می‌گویند که افزون بر یک مرکز درمانی در ولسوالی گیان، چندین گروه درمانی سیار نیز در این ولسوالی فعالیت دارند.

محمد تسل نایل، مسوول رسانه‌یی ریاست صحت عامه پکتیکا، گفت: «به کمک موسسه آی سی آر سی ( کمیته جهانی صلیب سرخ) قریه‌های زیادی را تحت پوشش خدمات صحی قرار داده‌ایم.»

زمین‌لرزه تابستان امسال در ولسوالی گیان، نزدیک به ۹۰ درصد خانه‌ها را در این ولسوالی را تخریب کرده است. هم اکنون بیشتر باشندگان گیان در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با رسیدن فصل سرما، بیمارهای موسمی در آن‌جا شیوع یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره