Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت از پرداخت نشدن تنخواه کارمندان بخش کوید-نزده در افغان-جاپان

پزشکان بخش کوید-نزده شفاخانه افغان-جاپان از تمدید نشدن قراردادها و عدم پرداخت تنخواه شان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که از چهار ماه بدینسو تنخواه نگرفته‌اند و این موضوع آنان را با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو ساخته است. 

محمد زبیر، پزشک، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «چهار ماه می‌شود که پرسونل شفاخانه هیچ قرارداد ندارند با وجود از این باز هم متخصصین داکتر صاحب‌ها و کارمندان شفاخانه به حیث پیشینه مثل والنتیر کار می‌کنند.»

سید صباح الدین، معاون پزشک، می‌گوید: «از ۲۳ حمل سال ۱۳۹۹ تا حالا ما کارمند هستیم دیگر اقدامات است میاورند. کم و بیش از هر جای کمک‌ها را از دیگر "ان جی او" که قرار داد نداریم خودشان افتخار این کمک‌ها را برای ما می‌کنند.»

در این میان، سرطبیب شفاخانه افغان-جاپان می‌گوید، هرچند بخش کوید-نزده جدا است؛ اما آنان برخی از امکانات را برای این بخش شفاخانه فراهم ساخته‌اند. 

رحمت الله وزیری سرطبیب شفاخانه افغان جاپان، می‌گوید: «یک مشکل جدی که است مشکل کارمندان فنی است که در بخش کرونا در سال‌های گذشته از سوی موسسات تمویل می‌شدند نمی‌دانم که حامی‌های موسسات کم شده قرارداد شان ختم شده و چهار ماه است معاشات شان را نگرفتند.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که کار روی تمدید قراردادهای این پزشکان و کار روی طرح برای پرداخت معاشات شان جریان دارد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «تمام قراردادها بر یک مدت است مدت زمان قرارداد که ختم می‌شود بازهم مدت زمان نیاز است تا تمدید شود و در این راستا کار ادامه دارد. همه قراردادهای که ختم شده برای تمدیدش تیم تخنیکی ما تلاش دارند تا دوباره تمدید شوند.»
 
پیش از این نیز مسوولان کمیته سویدن گفته بودند که پس از این، شفاخانه‌های کوید-نزده را در ولایت‌های پروان، پنجشیر و کاپیسا تمویل نمی‌کنند و علت آنرا کمبود بودجه خوانده‌اند.

شکایت از پرداخت نشدن تنخواه کارمندان بخش کوید-نزده در افغان-جاپان

آنان می‌گویند که از چهار ماه بدینسو تنخواه نگرفته‌اند و این موضوع آنان را با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو ساخته است. 

تصویر بندانگشتی

پزشکان بخش کوید-نزده شفاخانه افغان-جاپان از تمدید نشدن قراردادها و عدم پرداخت تنخواه شان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که از چهار ماه بدینسو تنخواه نگرفته‌اند و این موضوع آنان را با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو ساخته است. 

محمد زبیر، پزشک، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «چهار ماه می‌شود که پرسونل شفاخانه هیچ قرارداد ندارند با وجود از این باز هم متخصصین داکتر صاحب‌ها و کارمندان شفاخانه به حیث پیشینه مثل والنتیر کار می‌کنند.»

سید صباح الدین، معاون پزشک، می‌گوید: «از ۲۳ حمل سال ۱۳۹۹ تا حالا ما کارمند هستیم دیگر اقدامات است میاورند. کم و بیش از هر جای کمک‌ها را از دیگر "ان جی او" که قرار داد نداریم خودشان افتخار این کمک‌ها را برای ما می‌کنند.»

در این میان، سرطبیب شفاخانه افغان-جاپان می‌گوید، هرچند بخش کوید-نزده جدا است؛ اما آنان برخی از امکانات را برای این بخش شفاخانه فراهم ساخته‌اند. 

رحمت الله وزیری سرطبیب شفاخانه افغان جاپان، می‌گوید: «یک مشکل جدی که است مشکل کارمندان فنی است که در بخش کرونا در سال‌های گذشته از سوی موسسات تمویل می‌شدند نمی‌دانم که حامی‌های موسسات کم شده قرارداد شان ختم شده و چهار ماه است معاشات شان را نگرفتند.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که کار روی تمدید قراردادهای این پزشکان و کار روی طرح برای پرداخت معاشات شان جریان دارد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «تمام قراردادها بر یک مدت است مدت زمان قرارداد که ختم می‌شود بازهم مدت زمان نیاز است تا تمدید شود و در این راستا کار ادامه دارد. همه قراردادهای که ختم شده برای تمدیدش تیم تخنیکی ما تلاش دارند تا دوباره تمدید شوند.»
 
پیش از این نیز مسوولان کمیته سویدن گفته بودند که پس از این، شفاخانه‌های کوید-نزده را در ولایت‌های پروان، پنجشیر و کاپیسا تمویل نمی‌کنند و علت آنرا کمبود بودجه خوانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره