Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراخوان سازمان ملل برای رسیدگی به بحران سوءتغذیه

سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران سوءتغذی کودکان در ۱۵ کشور فراخوان داده است.

مسوولان سازمان جهانی بهداشت می‌گویند که بیش از سی میلیون کودک در سراسر جهان به شمول افغانستان از این بیماری رنج می‌برند.

فرانسیسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه و سلامت سازمان جهانی بهداشت، گفت: «فراخوان رسیدگی از سوی سازمان ملل متحد به هدف توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر برای رسیدگی به بحران سوءتغذیه پخش شده است و ما این بحران را که ترکیبی از مشکلات آب و هوا، درگیری‌ها، رکود اقتصادی و همه‌گیری کووید ۱۹ است و شمار کودکان سوء تغذی را افزایش داده است، می‌بینیم.»

همزمان با این، شماری از خانواده‌ها می‌گویند که به علت فقر و بی‌کاری توان تغذیه مناسب کودکان‌شان را ندارند.

ابراهیم یک ساله به سوءتغذی مبتلا شده و پدرش می‌گوید که به علت فقر و بی‌کاری نمی‌تواند به کودکانش خوراک مناسب فراهم کند.

اسدالله پدر کودک بیمار، گفت: «خوراک خوب خو تهیه نمی‌شود خود من هم بیکار کراچی‌وانی می‌کنم او را هم روز پنجاه روپیه شصت روپیه پیداگری داریم.»

سربلند، پدر بزرگ کودک بیمار گفت: «خوراکه مواد این قدر نمی‌رسد تکلیف زیاد است و خنکی هم است و چیزی نیست که برای این ماشوم‌ها بدهیم خوراکش سوء تغذی خاطر از این شده مشکل زیاد است.»

سازمان جهانی بهداشت هدف از این فراخوان را پیشگیری، شناسایی و درمان سوءتغذی شدید در پانزده کشور به شمول افغانستان می‌داند.

آمار‌های وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ میلادی، نزدیک به سه میلیون تن در افغانستان به سوءتغذی مبتلا شده‌اند.

فراخوان سازمان ملل برای رسیدگی به بحران سوءتغذیه

آمار‌های وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ میلادی، نزدیک به سه میلیون تن در افغانستان به سوءتغذی مبتلا شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران سوءتغذی کودکان در ۱۵ کشور فراخوان داده است.

مسوولان سازمان جهانی بهداشت می‌گویند که بیش از سی میلیون کودک در سراسر جهان به شمول افغانستان از این بیماری رنج می‌برند.

فرانسیسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه و سلامت سازمان جهانی بهداشت، گفت: «فراخوان رسیدگی از سوی سازمان ملل متحد به هدف توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر برای رسیدگی به بحران سوءتغذیه پخش شده است و ما این بحران را که ترکیبی از مشکلات آب و هوا، درگیری‌ها، رکود اقتصادی و همه‌گیری کووید ۱۹ است و شمار کودکان سوء تغذی را افزایش داده است، می‌بینیم.»

همزمان با این، شماری از خانواده‌ها می‌گویند که به علت فقر و بی‌کاری توان تغذیه مناسب کودکان‌شان را ندارند.

ابراهیم یک ساله به سوءتغذی مبتلا شده و پدرش می‌گوید که به علت فقر و بی‌کاری نمی‌تواند به کودکانش خوراک مناسب فراهم کند.

اسدالله پدر کودک بیمار، گفت: «خوراک خوب خو تهیه نمی‌شود خود من هم بیکار کراچی‌وانی می‌کنم او را هم روز پنجاه روپیه شصت روپیه پیداگری داریم.»

سربلند، پدر بزرگ کودک بیمار گفت: «خوراکه مواد این قدر نمی‌رسد تکلیف زیاد است و خنکی هم است و چیزی نیست که برای این ماشوم‌ها بدهیم خوراکش سوء تغذی خاطر از این شده مشکل زیاد است.»

سازمان جهانی بهداشت هدف از این فراخوان را پیشگیری، شناسایی و درمان سوءتغذی شدید در پانزده کشور به شمول افغانستان می‌داند.

آمار‌های وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ میلادی، نزدیک به سه میلیون تن در افغانستان به سوءتغذی مبتلا شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره