Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشندگان پایتخت از کیفیت پایین دوا

شماری از باشندگان کابل از کیفیت پایین دوا در بازارها شکایت دارند.

این باشندگان می‌گویند که برخی از دواهای را که خریداری می‌کنند هیچ اثری برای درمان بیماری‌های شان ندارد.

خالد، باشنده کابل، در این باره گفت: «در صورتی‌که دوا بی‌کیفیت باشد، در آن صورت پول هم پرداخت می‌شود و نتیجه دوا هم چندان خوب نمی‌باشد.»

خواجه سیر، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «از وزارت صحت عامه می‌خواهیم که دواهای بی‌کیفیت را از شهر کابل هر چه زودتر جمع‌آوری کند.

در همین حال، شماری از دوا فروشان ادعا دارند که برخی از شرکت‌ها، دواهای کم کیفیت را وارد می‌کنند و حکومت باید بر این شرکت‌ها نظارت داشته باشد.

سیف الدین، دوا فروش، می‌گوید: «تجارها هر قسم دوا را که وارد می‌کنند، حکومت مسوول این است که باید کنترول کند. چیزهای‌ بی‌کیفیت که در اینجا میاید یا قیمتش ارزان است، از آن جلوگیری باید شود.»

از سویی‌هم، اداره ملی دوا و غذا تاکید می‌ورزد که این اداره در تلاش جلوگیری از واردات دواهای کم کیفیت است.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا وغذا، گفت: «ما در تلاش از این هستیم که یک فیصدی کمی ادویه که متاسفانه امروز هم به شکلی قاچاق از مجراهای غیرقانونی از  سرحدادت باز داخل کشور می‌شوند، در تلاش این هستیم که با همکاری با بخش‌های امنیتی و دفاعی تمام راه‌ها را مسدود بسازیم.»

عزیزالله شفیق، رییس دارالانشای اتحادیه ملی و خدماتی دوا، چنین می‌گوید: «اداره محترم ملی دوا و غذا و اتحادیه خدمات دوایی افغانستان همه روزه به حساب ماهوار پلان‌های هفته‌وار و ماهوار داریم که مارکیت را چک می‌کنیم و کنترول می‌کنیم. وقتی‌که به این قسم دواها سر می‌خوریم، آن دواها تمامش قید می‌شود.»

بربنیاد آمارهای اداره ملی دوا و غذا، در یک سال گذشته بیش از ۸۰۰ قلم دوای تاریخ گذشته و نزدیک به ۵۰۰ قلم دوای که به گونه غیرقانونی وارد کشور شده بود، گردآوری شده است.

شکایت باشندگان پایتخت از کیفیت پایین دوا

از سویی‌هم، اداره ملی دوا و غذا تاکید می‌ورزد که این اداره در تلاش جلوگیری از واردات دواهای کم کیفیت است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل از کیفیت پایین دوا در بازارها شکایت دارند.

این باشندگان می‌گویند که برخی از دواهای را که خریداری می‌کنند هیچ اثری برای درمان بیماری‌های شان ندارد.

خالد، باشنده کابل، در این باره گفت: «در صورتی‌که دوا بی‌کیفیت باشد، در آن صورت پول هم پرداخت می‌شود و نتیجه دوا هم چندان خوب نمی‌باشد.»

خواجه سیر، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «از وزارت صحت عامه می‌خواهیم که دواهای بی‌کیفیت را از شهر کابل هر چه زودتر جمع‌آوری کند.

در همین حال، شماری از دوا فروشان ادعا دارند که برخی از شرکت‌ها، دواهای کم کیفیت را وارد می‌کنند و حکومت باید بر این شرکت‌ها نظارت داشته باشد.

سیف الدین، دوا فروش، می‌گوید: «تجارها هر قسم دوا را که وارد می‌کنند، حکومت مسوول این است که باید کنترول کند. چیزهای‌ بی‌کیفیت که در اینجا میاید یا قیمتش ارزان است، از آن جلوگیری باید شود.»

از سویی‌هم، اداره ملی دوا و غذا تاکید می‌ورزد که این اداره در تلاش جلوگیری از واردات دواهای کم کیفیت است.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا وغذا، گفت: «ما در تلاش از این هستیم که یک فیصدی کمی ادویه که متاسفانه امروز هم به شکلی قاچاق از مجراهای غیرقانونی از  سرحدادت باز داخل کشور می‌شوند، در تلاش این هستیم که با همکاری با بخش‌های امنیتی و دفاعی تمام راه‌ها را مسدود بسازیم.»

عزیزالله شفیق، رییس دارالانشای اتحادیه ملی و خدماتی دوا، چنین می‌گوید: «اداره محترم ملی دوا و غذا و اتحادیه خدمات دوایی افغانستان همه روزه به حساب ماهوار پلان‌های هفته‌وار و ماهوار داریم که مارکیت را چک می‌کنیم و کنترول می‌کنیم. وقتی‌که به این قسم دواها سر می‌خوریم، آن دواها تمامش قید می‌شود.»

بربنیاد آمارهای اداره ملی دوا و غذا، در یک سال گذشته بیش از ۸۰۰ قلم دوای تاریخ گذشته و نزدیک به ۵۰۰ قلم دوای که به گونه غیرقانونی وارد کشور شده بود، گردآوری شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره