Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بیماری مالاریا در افغانستان

اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت می‌گویند که برای ریشه‌کن کردن بیماری مالاریا از افغانستان تلاش خواهند کرد.

این دو نهاد می‌افزایند که از سال ۲۰۱۵ بدینسو در زمینه مبارزه با بیماری مالاریا در افغانستان کار می‌کنند.

سوریا برفو، نماینده اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در همکاری و هماهنگی با وزارت صحت عامه و شرکان دیگر شان نقش بسیار مهمی را در اداره کردن مالاریا در افغانستان بازی کرده‌اند و ما امیدوار استیم که این همکاری به نابودی کامل مالاریا در افغانستان بی‌انجامد.»

نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، در این باره گفته است: «در برنامه جهانی بهداشت ما بر افزایش آگاهی درباره نیاز به عملی سازی ابزارها و راهبردهایی که امروز برای دست‌یابی به همه کسانی که با خطر مالاریا روبه‌رو هستند، متمرکز شده‌ایم.»‌

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش‌ترین رویدادهای مالاریا در ولایت‌های شرقی کشور به ثبت رسیده‌اند.

حبیب الله آخندزاده معین وزارت صحت عامه از نهادهای مددرسان و بخش خصوصی می‌خواهد تا در ریشه‌کن سازی این بیماری با این وزارت همکاری کند.

آقای آخندزاده گفت: «این برای تمام دولت‌ها موسسات، سکتور خصوصی و برای موسسات خیریه مهم است که برای بدست آوردن اهداف با ما هم صدا شوند و برای حل این مشکلات که بسته‌گی به زندگی میلیون‌ها انسان دارد به گونه ویژه مبارزه کند.»

حیدر خان حیدر، رییس کنترول امراض ساری، می‌گوید: «مالاریا یک مشکل عمومی است یعنی در این تمام ارگان‌های ذی‌دخل و تمام ملت همکار کنند.»

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، ۶۱۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ میلادی در سراسر جهان درنتیجه بیماری مالاریا جان باخته‌اند.

تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بیماری مالاریا در افغانستان

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش‌ترین رویدادهای مالاریا در ولایت‌های شرقی کشور به ثبت رسیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت می‌گویند که برای ریشه‌کن کردن بیماری مالاریا از افغانستان تلاش خواهند کرد.

این دو نهاد می‌افزایند که از سال ۲۰۱۵ بدینسو در زمینه مبارزه با بیماری مالاریا در افغانستان کار می‌کنند.

سوریا برفو، نماینده اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در همکاری و هماهنگی با وزارت صحت عامه و شرکان دیگر شان نقش بسیار مهمی را در اداره کردن مالاریا در افغانستان بازی کرده‌اند و ما امیدوار استیم که این همکاری به نابودی کامل مالاریا در افغانستان بی‌انجامد.»

نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، در این باره گفته است: «در برنامه جهانی بهداشت ما بر افزایش آگاهی درباره نیاز به عملی سازی ابزارها و راهبردهایی که امروز برای دست‌یابی به همه کسانی که با خطر مالاریا روبه‌رو هستند، متمرکز شده‌ایم.»‌

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش‌ترین رویدادهای مالاریا در ولایت‌های شرقی کشور به ثبت رسیده‌اند.

حبیب الله آخندزاده معین وزارت صحت عامه از نهادهای مددرسان و بخش خصوصی می‌خواهد تا در ریشه‌کن سازی این بیماری با این وزارت همکاری کند.

آقای آخندزاده گفت: «این برای تمام دولت‌ها موسسات، سکتور خصوصی و برای موسسات خیریه مهم است که برای بدست آوردن اهداف با ما هم صدا شوند و برای حل این مشکلات که بسته‌گی به زندگی میلیون‌ها انسان دارد به گونه ویژه مبارزه کند.»

حیدر خان حیدر، رییس کنترول امراض ساری، می‌گوید: «مالاریا یک مشکل عمومی است یعنی در این تمام ارگان‌های ذی‌دخل و تمام ملت همکار کنند.»

بربنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، ۶۱۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ میلادی در سراسر جهان درنتیجه بیماری مالاریا جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره