Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش اندک واقعات مثبت بیماری ایدز در کشور

وزارت صحت عامه می‌گوید که شمار واقعات مثبت بیماری ایدز نسبت به سال‌های گذشته، اندکی افزایش یافته است.

این وزارت از نهادهای همکار می‌خواهد که کمک‌های‌شان را با وزارت صحت عامه در این زمینه افزایش دهند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «خدمت برای مردم شده و سطح آگاهی آنان نیز بلند رفته است و خدمات صحی ما حتی در مناطق که قبلا ارایه نمی‌شد در آن‌جا نیز یک اندازه زیاد شده است بخاطری‌که ما بدانیم که اگر چنین واقعات باشد و تشخیص نشده باشد تشخیص و برای آنان کمک برسد.»

عبدالکریم بیست و سه ساله که برای درمان به کابل آمده است می‌گوید که سه سال پیش در ایران به بیماری ایدز دچار شد و اکنون با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

عبدالکریم در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در سال ۱۴۰۱ بود که من که متوجه شدم که مشکلات برای من پیش شده است مثلا تب داشتیم اسهال بودم خیلی مشکلات را سپری کردم.»

در همین حال، برخی از پزشکان شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان می‌گویند که نزدیک به ۱۳۴۰ بیمار در بخش ایدز نزد آنان ثبت است.

این پزشکان خواهان افزایش کمک‌ نهادهای مددرسان هستند.

محمد خان هدایت، مسوول بخش ایدز در شفاخانه افغان جاپان، گفت: «همکاری نهادها مثل سابق ادامه داشت اما در این اواخر یک اندازه کم شده و خواست ما این است که همانند که در سابق با ما همکاری می‌‌کردند به همان شکل سابق حالا هم ادامه بدهند.»

بر بنیاد آمار های وزارت صحت عامه شش مرکز درمانی بیماری ایدز در سراسر کشور فعالیت دارد و این وزارت تلاش می‌کند تا از با راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی دهی، میزان این بیماری را کاهش دهد.

افزایش اندک واقعات مثبت بیماری ایدز در کشور

در همین حال، برخی از پزشکان شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان می‌گویند که نزدیک به ۱۳۴۰ بیمار در بخش ایدز نزد آنان ثبت است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که شمار واقعات مثبت بیماری ایدز نسبت به سال‌های گذشته، اندکی افزایش یافته است.

این وزارت از نهادهای همکار می‌خواهد که کمک‌های‌شان را با وزارت صحت عامه در این زمینه افزایش دهند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «خدمت برای مردم شده و سطح آگاهی آنان نیز بلند رفته است و خدمات صحی ما حتی در مناطق که قبلا ارایه نمی‌شد در آن‌جا نیز یک اندازه زیاد شده است بخاطری‌که ما بدانیم که اگر چنین واقعات باشد و تشخیص نشده باشد تشخیص و برای آنان کمک برسد.»

عبدالکریم بیست و سه ساله که برای درمان به کابل آمده است می‌گوید که سه سال پیش در ایران به بیماری ایدز دچار شد و اکنون با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

عبدالکریم در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در سال ۱۴۰۱ بود که من که متوجه شدم که مشکلات برای من پیش شده است مثلا تب داشتیم اسهال بودم خیلی مشکلات را سپری کردم.»

در همین حال، برخی از پزشکان شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان می‌گویند که نزدیک به ۱۳۴۰ بیمار در بخش ایدز نزد آنان ثبت است.

این پزشکان خواهان افزایش کمک‌ نهادهای مددرسان هستند.

محمد خان هدایت، مسوول بخش ایدز در شفاخانه افغان جاپان، گفت: «همکاری نهادها مثل سابق ادامه داشت اما در این اواخر یک اندازه کم شده و خواست ما این است که همانند که در سابق با ما همکاری می‌‌کردند به همان شکل سابق حالا هم ادامه بدهند.»

بر بنیاد آمار های وزارت صحت عامه شش مرکز درمانی بیماری ایدز در سراسر کشور فعالیت دارد و این وزارت تلاش می‌کند تا از با راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی دهی، میزان این بیماری را کاهش دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره