Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اخذ امتحان از فارغان موسسه‌های علوم صحی برای دریافت مدارک تحصیلی

وزارت صحت عامه از بهر صدور مدارک تحصیلی دولتی برای فارغان موسسه‌های علوم صحی در ولایت ننگرهار امتحان برگزار کرده‌است.

مسوولان می‌گویند که این آزمون از ۲ هزار و ۵۰۰ تن به شمول ۱ هزار زن از ولایت‌های مختلف به مدت سه روز گرفته خواهدشد.

محمد رحیم قلندری، رییس صحت عامه ننگرهار به طلوع‌نیوز گفت: «۱۵۰۰ ذکور و ۱۰۰۰ تن اناث شرکت کرده بودند که تقریباَ ۲۵۰۰ شاگرد می‌شود.»

نذیر احمد درانی، مسوول انجمن انستیتیوت‌های علوم صحی ننگرهار گفت: «امارت اسلامی سهولت دیگری را نیز ایجاد کرده‌است که هر محصل می‌تواند که اگر از امتحان ننگرهار بازماند، در لغمان شرکت کند و اگر از امتحان لغمان باز ماند می‌تواند در کابل اشتراک کند.»

با این حال شماری از شرکت کنندگان در این آزمون از مسوولان می‌خواهند که در کنار اعلام نتایج زود هنگام این آزمون، شفافیت را نیز در نظر بگیرند.

نور احمد، شرکت کننده گفت در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در کنار شفافیت باید نتایج نیز زود اعلام شود.»

محمد الله رسولی، عضو هیأت وزارت صحت عامه گفت: «تاریخ دقیق آن معلوم نیست. برای شما معلوم است که پروسه وقت گیر است بعضی اوقات مشکلات تخنیکی پیش می‌آید و تلاش ما همین است تا زود تر اعلان شود.»

این در حالی است که وزارت صحت عامه همه ساله برای صدور مدارک تحصیلی دولتی برای فارغان نهادهای تحصیلی خصوصی علوم صحی در ولایت‌های مختلف کشور، امتحان برگزار می‌کند.

اخذ امتحان از فارغان موسسه‌های علوم صحی برای دریافت مدارک تحصیلی

مسوولان می‌گویند که این آزمون از ۲ هزار و ۵۰۰ تن به شمول ۱ هزار زن از ولایت‌های مختلف، به مدت سه روز گرفته خواهدشد.

Thumbnail

وزارت صحت عامه از بهر صدور مدارک تحصیلی دولتی برای فارغان موسسه‌های علوم صحی در ولایت ننگرهار امتحان برگزار کرده‌است.

مسوولان می‌گویند که این آزمون از ۲ هزار و ۵۰۰ تن به شمول ۱ هزار زن از ولایت‌های مختلف به مدت سه روز گرفته خواهدشد.

محمد رحیم قلندری، رییس صحت عامه ننگرهار به طلوع‌نیوز گفت: «۱۵۰۰ ذکور و ۱۰۰۰ تن اناث شرکت کرده بودند که تقریباَ ۲۵۰۰ شاگرد می‌شود.»

نذیر احمد درانی، مسوول انجمن انستیتیوت‌های علوم صحی ننگرهار گفت: «امارت اسلامی سهولت دیگری را نیز ایجاد کرده‌است که هر محصل می‌تواند که اگر از امتحان ننگرهار بازماند، در لغمان شرکت کند و اگر از امتحان لغمان باز ماند می‌تواند در کابل اشتراک کند.»

با این حال شماری از شرکت کنندگان در این آزمون از مسوولان می‌خواهند که در کنار اعلام نتایج زود هنگام این آزمون، شفافیت را نیز در نظر بگیرند.

نور احمد، شرکت کننده گفت در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در کنار شفافیت باید نتایج نیز زود اعلام شود.»

محمد الله رسولی، عضو هیأت وزارت صحت عامه گفت: «تاریخ دقیق آن معلوم نیست. برای شما معلوم است که پروسه وقت گیر است بعضی اوقات مشکلات تخنیکی پیش می‌آید و تلاش ما همین است تا زود تر اعلان شود.»

این در حالی است که وزارت صحت عامه همه ساله برای صدور مدارک تحصیلی دولتی برای فارغان نهادهای تحصیلی خصوصی علوم صحی در ولایت‌های مختلف کشور، امتحان برگزار می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره