Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت: بیماری کانگو و اسهالات شدید در افغانستان افزایش یافته

سازمان جهانی بهداشت گفته است که در ماه جون شمار واقعات کانگو و اسهالات شدید در افغانستان افزایش یافته است. 

سازمان جهانی بهداشت در گزارش تازه‌اش آمار داده است: «مرگ و میر مرتبط با کانگو در ولایت‌های (۱۳ تن در کابل، ۶ تن در بلخ، ۳ تن در پروان، ۳ تن در تخار، ۲ تن در جوزجان، ۲ تن در قندهار، و هر ۱ تن از بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، پکتیا و سرپل.) گزارش شده است.» 

بر بنیاد گزارش این سازمان تنها در ماه جون در بخش‌های گوناگون برای بیش از ۱.۴میلیون تن در افغانستان خدمات بهداشتی را ارایه کرده است. 

این نهاد در بخشی از گزارشش به کمک‌های که ارایه شده چنین اشاره کرده است: «در جون ۲۰۲۳، سازمان جهانی بهداشت کمک و بازدید‌های نظارتی را در ۳۴ ولایت انجام داده است که شامل ۱۱۳ مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه، ۹۶ شفاخانه تحت پروژه، ۹۸ واحد تغذیه درمانی، ۴ مرکز بهداشت خانواده، ۱۹ شفاخانه شامل بیماری‌های عفونی یکپارچه و شفاخانه‌های COVID-۱۹و  ۷ بخش سراپا خدمات می‌باشد.» 

از آغاز سال ۲۰۲۳، از میان ۱۳۶ تن که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند نتیجه ۵۳ تن مثبت بوده است.  

فریدالله عمری، پزشک، گفت: «بعضی از مردم ما از راه قاچاقی بعضی از حیوانات را از ولایت‌ها به کابل آوردند که دوا پاشی نشده بودند و مردم ما در بلند رفتن واقعات کانگو در کشور نقش خاص دارند.»  

 سازمان جهانی بهداشت همچنان تأکید کرده که در ماه جون سال روان میلادی بیماری‌های کووید نزده، سرخکان و تب دنگی کاهش داشته است. 

سازمان جهانی بهداشت: بیماری کانگو و اسهالات شدید در افغانستان افزایش یافته

بر بنیاد گزارش این سازمان تنها در ماه جون در بخش‌های گوناگون برای بیش از ۱.۴میلیون تن در افغانستان خدمات بهداشتی را ارایه کرده است. 

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت گفته است که در ماه جون شمار واقعات کانگو و اسهالات شدید در افغانستان افزایش یافته است. 

سازمان جهانی بهداشت در گزارش تازه‌اش آمار داده است: «مرگ و میر مرتبط با کانگو در ولایت‌های (۱۳ تن در کابل، ۶ تن در بلخ، ۳ تن در پروان، ۳ تن در تخار، ۲ تن در جوزجان، ۲ تن در قندهار، و هر ۱ تن از بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، پکتیا و سرپل.) گزارش شده است.» 

بر بنیاد گزارش این سازمان تنها در ماه جون در بخش‌های گوناگون برای بیش از ۱.۴میلیون تن در افغانستان خدمات بهداشتی را ارایه کرده است. 

این نهاد در بخشی از گزارشش به کمک‌های که ارایه شده چنین اشاره کرده است: «در جون ۲۰۲۳، سازمان جهانی بهداشت کمک و بازدید‌های نظارتی را در ۳۴ ولایت انجام داده است که شامل ۱۱۳ مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه، ۹۶ شفاخانه تحت پروژه، ۹۸ واحد تغذیه درمانی، ۴ مرکز بهداشت خانواده، ۱۹ شفاخانه شامل بیماری‌های عفونی یکپارچه و شفاخانه‌های COVID-۱۹و  ۷ بخش سراپا خدمات می‌باشد.» 

از آغاز سال ۲۰۲۳، از میان ۱۳۶ تن که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند نتیجه ۵۳ تن مثبت بوده است.  

فریدالله عمری، پزشک، گفت: «بعضی از مردم ما از راه قاچاقی بعضی از حیوانات را از ولایت‌ها به کابل آوردند که دوا پاشی نشده بودند و مردم ما در بلند رفتن واقعات کانگو در کشور نقش خاص دارند.»  

 سازمان جهانی بهداشت همچنان تأکید کرده که در ماه جون سال روان میلادی بیماری‌های کووید نزده، سرخکان و تب دنگی کاهش داشته است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره