Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان کابل از افزایش دواهای کم‌کیفیت نگرانی می‌کنند

شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که این روزها دوای کم‌کیفیت در کابل بیش‌تر شده و آنان را با چالش‌های روبه‌رو کرده است.

آنان از مسوولان می‌خواهند تا از فروش دواهای کم‌کیفیت، جلوگیری کند.

یحیی، به طلوع‌نیوز، گفت: «داکتران افغانستان ماشاالله در تمام جهان داکتران سر بلند و لایق هستند مثل‌شان پیدا نمی‌شود یگانه مشکل که ما داریم فقط دوا‌های بی‌کیفیت است.»

ابراهیم، به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت: «کیفیت دوا را بسیار بالا بسازد کیفیت‌ش پایین است وقتی کسی مریض می‌شود دوا را می‌گیرد هر نسخه مقصر داکتر را می‌داند.»

جلندر شاه‌، باشنده کابل، می‌گوید: «اگر دوایی ما با کیفیت باشد ما چرا پاکستان برویم چی ضرور است که در خاک بیگانه رفته خود را تداوی بکنیم.»

از سویی هم، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که در یک ماه پسین، ۲۵۰ تُن مواد غذایی و دوای بی‌کیفیت را نابود ساخته‌اند.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «۱۵۹ تُن مواد غذایی و ادویه را روز شنبه در ننگرهار هدر شد و همچنان تقریباً ۸ تُن مواد غذایی و ادویه را در ولایت خوست ما هدر کردیم و بالاتر از ۳۰۰ تُن مواد دیگر هم آماده هدر هستند در کابل.»

بر بنیاد آمارهای اداره ملی دوا و غذا در یک ماه پسین ۱۴۷ دواخانه بر اثر فروش دواهای بی‌کیفیت، گران فروشی و عدم نوکریوال شبانه در پایتخت مسدود شده است.

باشندگان کابل از افزایش دواهای کم‌کیفیت نگرانی می‌کنند

از سویی هم، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که در یک ماه پسین، ۲۵۰ تُن مواد غذایی و دوای بی‌کیفیت را نابود ساخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که این روزها دوای کم‌کیفیت در کابل بیش‌تر شده و آنان را با چالش‌های روبه‌رو کرده است.

آنان از مسوولان می‌خواهند تا از فروش دواهای کم‌کیفیت، جلوگیری کند.

یحیی، به طلوع‌نیوز، گفت: «داکتران افغانستان ماشاالله در تمام جهان داکتران سر بلند و لایق هستند مثل‌شان پیدا نمی‌شود یگانه مشکل که ما داریم فقط دوا‌های بی‌کیفیت است.»

ابراهیم، به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت: «کیفیت دوا را بسیار بالا بسازد کیفیت‌ش پایین است وقتی کسی مریض می‌شود دوا را می‌گیرد هر نسخه مقصر داکتر را می‌داند.»

جلندر شاه‌، باشنده کابل، می‌گوید: «اگر دوایی ما با کیفیت باشد ما چرا پاکستان برویم چی ضرور است که در خاک بیگانه رفته خود را تداوی بکنیم.»

از سویی هم، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که در یک ماه پسین، ۲۵۰ تُن مواد غذایی و دوای بی‌کیفیت را نابود ساخته‌اند.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «۱۵۹ تُن مواد غذایی و ادویه را روز شنبه در ننگرهار هدر شد و همچنان تقریباً ۸ تُن مواد غذایی و ادویه را در ولایت خوست ما هدر کردیم و بالاتر از ۳۰۰ تُن مواد دیگر هم آماده هدر هستند در کابل.»

بر بنیاد آمارهای اداره ملی دوا و غذا در یک ماه پسین ۱۴۷ دواخانه بر اثر فروش دواهای بی‌کیفیت، گران فروشی و عدم نوکریوال شبانه در پایتخت مسدود شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره