Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارزار چهار روزه‌ی واکسین پولیو در ۲۸ ولایت کشور آغاز شد

کارزار چهار روزه‌ی واکسین پولیو روز گذشته (دوشنبه، ۳۰ اسد) در ۲۸ ولایت آغاز شد.

وزارت صحت عامه گفته که قرار است بیش از ۱۱ میلیون کودک زیر پنج سال در این کارزار واکسین شوند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در تمام ولایت‌های کشور البته در زون شمال در برخی از ولایت هایش یک هفته بعد شروع می‌شود کمپاین ملی شروع شده و در این کمپاین ان شاءالله برای نزدیک به یازده میلیون کودک واکسن تطبیق می‌شود.»

آقای امیرخیل همچنان گفته است که تطبیق واکسیناسیون پولیو در ولایت‌های ارزگان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان تا کمتر از یک هفته دیگر آغاز خواهند شد.

همزمان با این شماری از کارمندان برنامه تطبیق واکسین پولیو در کشور از خانواده‌ها می‌خواهند تا در زمینه تطبیق واکسین با کارمندان صحی همکاری کنند.

کریمه کاظمی، کارمند رضاکار به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی شان طفل‌ها را نمی‌آورند بعضی شان ساعت‌ها پشت دروازه می‌باشیم اصلا خبر نمی‌شوند که دروازه شان‌را می‌زنیم یا نمی‌زنیم همین‌که پشت دروازه می‌رویم در می‌زنیم طفل‌ها را زودتر بیاورند.»

سید روح الله، ناظر در این باره گفت: «ما از خانواده‌های محترم خواهش می‌کنیم که ارزش واکسین را باید بدانند که واکسین پولیو برای اطفال شان فایده دارد و هیچ گونه ضرری ندارد.»

در همین حال، شماری از باشندگان کابل از راه‌اندازی این کارزار شادمان اند و از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در زمینه ریشه‌کن سازی بیماری فلج کودکان از کشور توجه جدی کند.

ساجده، باشنده کابل، گفت: «کمپاین پولیو باید بیش‌تر شود بخاطری‌که اطفال فلج می‌شوند کمپاین‌ها را زیاد کنند به همین خاطر صحت عامه باید فکرش طرف اطفال بیچاره  و مظلوم باشد.»

خلیل الرحمن، باشنده دیگر کابل، گفت: «در تمام قصبات که آن‌جا اطلاعات در دست نیست یا امکانات زیاد نیست آن‌جا کمپاین‌ را برساند تا اطفال ما و شما از این مرض مهلک که باعث فلج اطفال می‌شود نجات پیدا کنند.»

این در حالی ا‌ست که از آغاز سال روان میلادی تا کنون پنج مورد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان به ثبت رسیده است؛ اما وزارت صحت عامه می‌گوید که برنامه‌هایی برای ریشه‌کن ساختن این بیماری در کشور رو دست دارد.

کارزار چهار روزه‌ی واکسین پولیو در ۲۸ ولایت کشور آغاز شد

در همین حال، شماری از باشندگان کابل از راه‌اندازی این کارزار شادمان اند و از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در زمینه ریشه‌کن سازی بیماری فلج کودکان از کشور توجه جدی کند.

تصویر بندانگشتی

کارزار چهار روزه‌ی واکسین پولیو روز گذشته (دوشنبه، ۳۰ اسد) در ۲۸ ولایت آغاز شد.

وزارت صحت عامه گفته که قرار است بیش از ۱۱ میلیون کودک زیر پنج سال در این کارزار واکسین شوند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در تمام ولایت‌های کشور البته در زون شمال در برخی از ولایت هایش یک هفته بعد شروع می‌شود کمپاین ملی شروع شده و در این کمپاین ان شاءالله برای نزدیک به یازده میلیون کودک واکسن تطبیق می‌شود.»

آقای امیرخیل همچنان گفته است که تطبیق واکسیناسیون پولیو در ولایت‌های ارزگان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان تا کمتر از یک هفته دیگر آغاز خواهند شد.

همزمان با این شماری از کارمندان برنامه تطبیق واکسین پولیو در کشور از خانواده‌ها می‌خواهند تا در زمینه تطبیق واکسین با کارمندان صحی همکاری کنند.

کریمه کاظمی، کارمند رضاکار به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی شان طفل‌ها را نمی‌آورند بعضی شان ساعت‌ها پشت دروازه می‌باشیم اصلا خبر نمی‌شوند که دروازه شان‌را می‌زنیم یا نمی‌زنیم همین‌که پشت دروازه می‌رویم در می‌زنیم طفل‌ها را زودتر بیاورند.»

سید روح الله، ناظر در این باره گفت: «ما از خانواده‌های محترم خواهش می‌کنیم که ارزش واکسین را باید بدانند که واکسین پولیو برای اطفال شان فایده دارد و هیچ گونه ضرری ندارد.»

در همین حال، شماری از باشندگان کابل از راه‌اندازی این کارزار شادمان اند و از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در زمینه ریشه‌کن سازی بیماری فلج کودکان از کشور توجه جدی کند.

ساجده، باشنده کابل، گفت: «کمپاین پولیو باید بیش‌تر شود بخاطری‌که اطفال فلج می‌شوند کمپاین‌ها را زیاد کنند به همین خاطر صحت عامه باید فکرش طرف اطفال بیچاره  و مظلوم باشد.»

خلیل الرحمن، باشنده دیگر کابل، گفت: «در تمام قصبات که آن‌جا اطلاعات در دست نیست یا امکانات زیاد نیست آن‌جا کمپاین‌ را برساند تا اطفال ما و شما از این مرض مهلک که باعث فلج اطفال می‌شود نجات پیدا کنند.»

این در حالی ا‌ست که از آغاز سال روان میلادی تا کنون پنج مورد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان به ثبت رسیده است؛ اما وزارت صحت عامه می‌گوید که برنامه‌هایی برای ریشه‌کن ساختن این بیماری در کشور رو دست دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره