Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری آزمون نهایی پزشکی و کارشناسی ارشد در کابل

اداره ملی امتحانات از برگزاری آزمون نهایی پزشکی شورای طبی (Exit Exam) و برنامه کارشناسی ارشد صحت عامه دانشگاه طبی کابل خبر داده است.

نزدیک به ۴هزار داوطلب در آزمون نهایی شورای طبی و کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند که هیچ بانویی در میان آنان حضور نداشت.

عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره ملی امتحانات از شفافیت در روند اخذ این آزمون اطمینان داده و تاکید کرده است که افغانستان نسبت به سایر کشورهای منطقه در بخش طبی عقب مانده است.

آقای حقانی گفته است: «ما در این میدان [بخش صحت] کم زورهستیم و این بخش نیاز به کار بسیار دارد. ما در بخش صحت عقب مانده‌ایم. اگر ما خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، خیلی عقب مانده‌ایم.»

از سویی‌هم، گل محمد عثمان، رییس عمومی شورای طبی گفته است که آزمون بانوان به دلیل نبود راهکار مشخص، به تعویق انداخته شده است. به گفته‌ی او، طرزالعمل تازه از بهر اخذ آزمون بانوان برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

گل محمد عثمان در این باره گفت: «متاسفانه که نه ما و نه موسسات دیگر به شمول وزارت تحصیلات عالی، صحت عامه و اداره ملی امتحانات هیچ طرزالعمل مشخص برای گرفتن امتحان وجود نداشت تا امتحان دختران را می‌گرفتیم.»

ضیاالله هاشمی، سخنگوی اداره ملی امتحانات در پیوند به آزمون نهایی پزشکی گفته است که داوطلب‌های آزمون شورای طبی که شمار شان ۳۳۰۰ نفر است باید ۲۱۶ نمره را برای کامیاب شدن به دست بیاورند.

بربنیاد گفته‌های آقای هاشمی، از میان نزدیک به ۶۰۰ داوطلب برنامه کارشناسی ارشد صحت عامه هم ۳۰ نفر جذب خواهند شد.

ضیاالله هاشمی گفت: «امتحان ۳۳۰۰ تن از داوطلبان در بخش اگزیت اگزم شواری طبی افغانستان بود که در این میان کسانی موفق خواهند شد که ۶۰ درصد سوالات خود را حل کرده باشد، یعنی کسی که ۶۰ درصد نمره را دریافت می‌کند.»

این در حالی‌ست که در نزدیک به ده آزمون که از سوی اداره ملی امتحانات اخذ شده است، هیچ بانویی حق شرکت را نداشته اند.

برگزاری آزمون نهایی پزشکی و کارشناسی ارشد در کابل

عبدالباقی حقانی از شفافیت در روند اخذ این آزمون اطمینان داده و تاکید کرده است که افغانستان نسبت به کشورهای منطقه در طب عقب مانده است.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی امتحانات از برگزاری آزمون نهایی پزشکی شورای طبی (Exit Exam) و برنامه کارشناسی ارشد صحت عامه دانشگاه طبی کابل خبر داده است.

نزدیک به ۴هزار داوطلب در آزمون نهایی شورای طبی و کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند که هیچ بانویی در میان آنان حضور نداشت.

عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره ملی امتحانات از شفافیت در روند اخذ این آزمون اطمینان داده و تاکید کرده است که افغانستان نسبت به سایر کشورهای منطقه در بخش طبی عقب مانده است.

آقای حقانی گفته است: «ما در این میدان [بخش صحت] کم زورهستیم و این بخش نیاز به کار بسیار دارد. ما در بخش صحت عقب مانده‌ایم. اگر ما خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، خیلی عقب مانده‌ایم.»

از سویی‌هم، گل محمد عثمان، رییس عمومی شورای طبی گفته است که آزمون بانوان به دلیل نبود راهکار مشخص، به تعویق انداخته شده است. به گفته‌ی او، طرزالعمل تازه از بهر اخذ آزمون بانوان برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

گل محمد عثمان در این باره گفت: «متاسفانه که نه ما و نه موسسات دیگر به شمول وزارت تحصیلات عالی، صحت عامه و اداره ملی امتحانات هیچ طرزالعمل مشخص برای گرفتن امتحان وجود نداشت تا امتحان دختران را می‌گرفتیم.»

ضیاالله هاشمی، سخنگوی اداره ملی امتحانات در پیوند به آزمون نهایی پزشکی گفته است که داوطلب‌های آزمون شورای طبی که شمار شان ۳۳۰۰ نفر است باید ۲۱۶ نمره را برای کامیاب شدن به دست بیاورند.

بربنیاد گفته‌های آقای هاشمی، از میان نزدیک به ۶۰۰ داوطلب برنامه کارشناسی ارشد صحت عامه هم ۳۰ نفر جذب خواهند شد.

ضیاالله هاشمی گفت: «امتحان ۳۳۰۰ تن از داوطلبان در بخش اگزیت اگزم شواری طبی افغانستان بود که در این میان کسانی موفق خواهند شد که ۶۰ درصد سوالات خود را حل کرده باشد، یعنی کسی که ۶۰ درصد نمره را دریافت می‌کند.»

این در حالی‌ست که در نزدیک به ده آزمون که از سوی اداره ملی امتحانات اخذ شده است، هیچ بانویی حق شرکت را نداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره