Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند ارایه خدمات درمانی به مهاجران تازه برگشته

برخی پزشکان در یکی از مرکزهای بهداشتی ویژه مهاجران، گفته‌اند که حدود ۲هزار مهاجر بیمار که از پاکستان به کشور برگشته‌اند، را درمان کرده‌اند.

این تیم پزشکی افزوده‌اند که آماده ارایه خدمات بهتر بهداشتی به مهاجران تازه برگشته‌اند.

صلاح الدین ایوبى، آمر کلينيک پولى صد بستر نظامى ٢٠١ قول اردوى خالد بن وليد گفت: «این‌جا کودکان، زنان و مردان مریض هستند. در بین آن‌ها مریضان جراحی نیز شامل‌اند، اکثر مریضانی که قابل تداوی نیستند در این‌جا ما آن‌ها را به مرکز می‌فرستیم. تا اکنون ما ۱۱۱۲ تن را ما معالجه کردیم و هنوز هم در خدمت هم‌وطنان ما هستیم.»

خليل الرحمن حقانى، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها گفت: «تیم بهداشتی دیروز تا ناوقت نزدیک به پنج‌صد تن را درمان کردند. هر آن مریضی که در این‌جا قابل درمان نبود، آن‌ها را به شفاخانه مرکزی ننگرهار انتقال دادیم.»

درهمين حال، مهاجرانی که از پاکستان بازگشته‌اند بر ایجاد مرکزهای درمانی بیشتر تاکید ورزیده‌اند.

شفیع الله، ٣٢ ساله، که به تازگی از پاکستان برگشته در بيمارستان گذرگاه تورخم زير درمان قرار دارد. او به طلوع‌نیوز گفت: «نه‌تنها که در بخش تداوی مریضان ما همکاری می‌کنند بل در قسمت مواد خوراکی، خیمه تا که توان دارند همراه ما کمک می‌کنند.»

شمار دیگر هم که در آن‌جا بستری هستند، از امکانات فراهم شده ابراز خرسندی می‌کنند.

آدم خان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وزارت صحت عامه هرچه زودتر باید تیم‌های بهداشتی را در این‌جا بیش‌تر بسازد.»

اين در حالى‌ست که کميسيون رسیدگی به مشکلات مهاجران دوازده کميته را براى برای درمان مهاجران تشکيل داده تا به وضعيت آنان رسیدگی شود.

روند ارایه خدمات درمانی به مهاجران تازه برگشته

در همين حال، مهاجرانی که از پاکستان بازگشته‌اند بر ایجاد مرکزهای درمانی بیشتر تاکید ورزیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

برخی پزشکان در یکی از مرکزهای بهداشتی ویژه مهاجران، گفته‌اند که حدود ۲هزار مهاجر بیمار که از پاکستان به کشور برگشته‌اند، را درمان کرده‌اند.

این تیم پزشکی افزوده‌اند که آماده ارایه خدمات بهتر بهداشتی به مهاجران تازه برگشته‌اند.

صلاح الدین ایوبى، آمر کلينيک پولى صد بستر نظامى ٢٠١ قول اردوى خالد بن وليد گفت: «این‌جا کودکان، زنان و مردان مریض هستند. در بین آن‌ها مریضان جراحی نیز شامل‌اند، اکثر مریضانی که قابل تداوی نیستند در این‌جا ما آن‌ها را به مرکز می‌فرستیم. تا اکنون ما ۱۱۱۲ تن را ما معالجه کردیم و هنوز هم در خدمت هم‌وطنان ما هستیم.»

خليل الرحمن حقانى، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها گفت: «تیم بهداشتی دیروز تا ناوقت نزدیک به پنج‌صد تن را درمان کردند. هر آن مریضی که در این‌جا قابل درمان نبود، آن‌ها را به شفاخانه مرکزی ننگرهار انتقال دادیم.»

درهمين حال، مهاجرانی که از پاکستان بازگشته‌اند بر ایجاد مرکزهای درمانی بیشتر تاکید ورزیده‌اند.

شفیع الله، ٣٢ ساله، که به تازگی از پاکستان برگشته در بيمارستان گذرگاه تورخم زير درمان قرار دارد. او به طلوع‌نیوز گفت: «نه‌تنها که در بخش تداوی مریضان ما همکاری می‌کنند بل در قسمت مواد خوراکی، خیمه تا که توان دارند همراه ما کمک می‌کنند.»

شمار دیگر هم که در آن‌جا بستری هستند، از امکانات فراهم شده ابراز خرسندی می‌کنند.

آدم خان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وزارت صحت عامه هرچه زودتر باید تیم‌های بهداشتی را در این‌جا بیش‌تر بسازد.»

اين در حالى‌ست که کميسيون رسیدگی به مشکلات مهاجران دوازده کميته را براى برای درمان مهاجران تشکيل داده تا به وضعيت آنان رسیدگی شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره