Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیماری سرخکان در ماه مارچ در کشور افزایش داشت

سازمان جهانی بهداشت در گزارش ماهانه خود گفته که شمار واقعات سرخکان در افغانستان در ماه مارچ سال روان در مقایسه با ماه فبروری افزایش داشته است.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که سازمان جهانی بهداشت در ماه گذشته میلادی با نهادهای گوناگون برای ارایه خدمات بهداشتی تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا رسانده است.

بیماری‌های سرخکان، اسهالات و بیماری‌های حاد تنفسی از بیماری‌های شایع در ماه مارچ در افغانستان بوده که شمار واقعات مشکوک به بیماری سرخکان در این ماه به بیش از ۶هزار و شمار جان باخته‌گان آن هم به ۳۴ نفر می‌رسد. به همین ترتیب ۷هزار ۲۰۳ نفر در این ماه به اسهالات مبتلا شده که یکی آن جان باخته است و ۱۴۰هزار ۸۱۶ نفر در جریان یک ماه [مارچ] در کشور به بیماری‌های حاد تنفس دچار شده‌اند که ۳۲۰ تن آنان جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش افزوده است که از میان ۱۰۹۶ نفری که در این ماه در کشور به کرونا مبتلا شده بودند، ۵ تن جان باخته‌اند.

فرید عمری پزشک به طلوع‌نیوز گفت: «تطبیق نکردن واکسین سبب ازیاد امراض سرخکان می‌شود، دوم هم مراعات نکردن حفظ‌ الحصه شخصی در امراض ساری رول خاص خود را دارد.»

در بخش دیگر این گزارش آمده است که این نهاد آمادگی ایجاد ۱۱ مرکز بهداشتی ثابت به‌گونه اضافی را در هرات دارد و در انتظار امضای تفاهم‌نامه‌یی آن است.

بر بنیاد این گزارش، سازمان جهانی بهداشت در جریان ماه مارچ  قراردادی را با بنیاد آقاخان برای ارایه خدمات بهداشتی در ولایت‌های بدخشان و بامیان، تفاهم‌نامه‌یی را با سپاه بین‌اللملی پزشکی و وزارت صحت عامه و تفاهم‌نامه دیگری را با بخش زنان سازمان ملل متحد از بهر در یافت کمک ۵.۱ میلیون دالری با عنوان "ادغام مجدد زنان آسیب‌پذیر با اختلال مصرف مواد مخدر و فرزندان‌شان وارد جامعه شوند" به امضا رسانده است.

روح‌الله حارث پزشک گفت: «از نظر خدمات دوایی ما شاهد هستیم که سازمان صحی جهان شفاخانه‌های اساسی و شفاخانه‌های عمده که ساحات بسیار بزرگ را تحت پوشش قرار می‌دهد، آنها حمایت کردند و دواهای اساسی و عمده را در این شفاخانه‌ها توزیع کردند.»

گزارش تصریح کرده که سازمان جهانی بهداشت در ماه مارچ بودجه ۱۶ شفاخانه را در افغانستان تامین کرده است. افزون بر آن، بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، خدمات بهداشتی در ماه مارچ در ۹۳۳ مرکز بهداشتی در ۳۱۸ ولسوالی برای ۸۱۲هزار و ۷۰۰ تن ارایه شده که ۴۴ درصد آن را زنان و ۳۳ درصد آن را کودکان تشکیل می‌دهند.

بیماری سرخکان در ماه مارچ در کشور افزایش داشت

گزارش تصریح کرده که سازمان جهانی بهداشت در ماه مارچ بودجه ۱۶ شفاخانه را در افغانستان تامین کرده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت در گزارش ماهانه خود گفته که شمار واقعات سرخکان در افغانستان در ماه مارچ سال روان در مقایسه با ماه فبروری افزایش داشته است.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که سازمان جهانی بهداشت در ماه گذشته میلادی با نهادهای گوناگون برای ارایه خدمات بهداشتی تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا رسانده است.

بیماری‌های سرخکان، اسهالات و بیماری‌های حاد تنفسی از بیماری‌های شایع در ماه مارچ در افغانستان بوده که شمار واقعات مشکوک به بیماری سرخکان در این ماه به بیش از ۶هزار و شمار جان باخته‌گان آن هم به ۳۴ نفر می‌رسد. به همین ترتیب ۷هزار ۲۰۳ نفر در این ماه به اسهالات مبتلا شده که یکی آن جان باخته است و ۱۴۰هزار ۸۱۶ نفر در جریان یک ماه [مارچ] در کشور به بیماری‌های حاد تنفس دچار شده‌اند که ۳۲۰ تن آنان جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش افزوده است که از میان ۱۰۹۶ نفری که در این ماه در کشور به کرونا مبتلا شده بودند، ۵ تن جان باخته‌اند.

فرید عمری پزشک به طلوع‌نیوز گفت: «تطبیق نکردن واکسین سبب ازیاد امراض سرخکان می‌شود، دوم هم مراعات نکردن حفظ‌ الحصه شخصی در امراض ساری رول خاص خود را دارد.»

در بخش دیگر این گزارش آمده است که این نهاد آمادگی ایجاد ۱۱ مرکز بهداشتی ثابت به‌گونه اضافی را در هرات دارد و در انتظار امضای تفاهم‌نامه‌یی آن است.

بر بنیاد این گزارش، سازمان جهانی بهداشت در جریان ماه مارچ  قراردادی را با بنیاد آقاخان برای ارایه خدمات بهداشتی در ولایت‌های بدخشان و بامیان، تفاهم‌نامه‌یی را با سپاه بین‌اللملی پزشکی و وزارت صحت عامه و تفاهم‌نامه دیگری را با بخش زنان سازمان ملل متحد از بهر در یافت کمک ۵.۱ میلیون دالری با عنوان "ادغام مجدد زنان آسیب‌پذیر با اختلال مصرف مواد مخدر و فرزندان‌شان وارد جامعه شوند" به امضا رسانده است.

روح‌الله حارث پزشک گفت: «از نظر خدمات دوایی ما شاهد هستیم که سازمان صحی جهان شفاخانه‌های اساسی و شفاخانه‌های عمده که ساحات بسیار بزرگ را تحت پوشش قرار می‌دهد، آنها حمایت کردند و دواهای اساسی و عمده را در این شفاخانه‌ها توزیع کردند.»

گزارش تصریح کرده که سازمان جهانی بهداشت در ماه مارچ بودجه ۱۶ شفاخانه را در افغانستان تامین کرده است. افزون بر آن، بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، خدمات بهداشتی در ماه مارچ در ۹۳۳ مرکز بهداشتی در ۳۱۸ ولسوالی برای ۸۱۲هزار و ۷۰۰ تن ارایه شده که ۴۴ درصد آن را زنان و ۳۳ درصد آن را کودکان تشکیل می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره