Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش یک مرکز درمان بیماری تلاسیمیا در شهر جلال‌آباد

یک مرکز درمان بیماری تلاسیمیا به هزینه ۳۰ هزار دالر به همکاری مالی یک نهاد کمک‌کننده در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار گشایش یافت.

اسلام‌الدین شینواری مسوول نهاد کمک‌کننده می‌گوید که در این مرکز، در هر دو ساعت برای حدود بیست تن خون داده می‌شود.

این مرکز درمانی که دارای ۱۵ بستر است، روزانه گنجایش حدود ۲۰ بیمار را دارد.

آقای شینواری در این باره گفت: «هرنوع آزمایش‌های شان را ما انجام می‌دهیم. ما خون بیمارها را تامین می‌کنیم، همه امکانات این‌جا رایگان است.»

امین‌الله شریف رییس صحت عامه ننگرهار گفت: «اگر مرکزها برای آن‌ها ایجاد نکنیم، روز به روز ارقام آن‌ها بیش‌تر می‌شود. بناء، ما تلاش می‌کنیم که برای درمان آن مرکزهای درمانی ایجاد بکنیم.»

از سویی هم، شماری از افرادی دچار به بیماری تلاسیمیا از گشایش این مرکز درمانی ابراز خرسندی می‌کنند و از نهادهای دیگر نیز خواستار ایجاد این‌گونه مرکزهای درمانی هستند.

محمد بیمار گفت: «در نتیجه استفاده مکرر خون، جگرهای ما پندیده‌اند و میزان آهن وجود ما زیاد شده است و استخوان‌های سر ما بزرگ شده‌اند.»

نویدالله بیمار گفت: «وقتی به صحت عامه می‌آییم، بعضی وقت‌ها خون نمی‌باشد، بناء خواست ما از جوانان این است که برای ما خون بدهند و از تجارها می‌خواهیم که چنین مرکزها برای ما ایجاد کنند.»

همایون ۴۷ ساله که رانندگی می‌کند، دو دختر و دو پسر اش به بیماری تلاسیمیا مبتلا هستند.

او که با چالش‌های اقتصادی سختی روبه‌رو است و توان تامین هزینه‌های خانواده‌اش را ندارد؛ اما ماهانه ناگزیر است برای فرزندانش خون تهیه کند.

همایون بیماردار گفت: «همه در روز عید از والدین شان درخواست لباس و چپلی می‌کنند؛ اما کودکان من از من درخواست خون می‌کردند، تنها خدا می‌داند که من چه درد می‌کشم.»

بر بنیاد معلومات ریاست صحت عامه ننگرهار، هم اکنون حدود یک هزار و ۷۰۰ تن در این ولایت به بیماری تلاسیمیا مبتلا هستند.

مسوولان این ریاست می‌گوید که تلاش می‌ورزند تا با ساخت‌وساز مرکزهای درمانی، به چالش‌های بیماران رسیدگی کنند.

گشایش یک مرکز درمان بیماری تلاسیمیا در شهر جلال‌آباد

اسلام‌الدین شینواری مسوول نهاد کمک‌کننده می‌گوید که در این مرکز، در هر دو ساعت برای حدود بیست تن خون داده می‌شود.

تصویر بندانگشتی

یک مرکز درمان بیماری تلاسیمیا به هزینه ۳۰ هزار دالر به همکاری مالی یک نهاد کمک‌کننده در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار گشایش یافت.

اسلام‌الدین شینواری مسوول نهاد کمک‌کننده می‌گوید که در این مرکز، در هر دو ساعت برای حدود بیست تن خون داده می‌شود.

این مرکز درمانی که دارای ۱۵ بستر است، روزانه گنجایش حدود ۲۰ بیمار را دارد.

آقای شینواری در این باره گفت: «هرنوع آزمایش‌های شان را ما انجام می‌دهیم. ما خون بیمارها را تامین می‌کنیم، همه امکانات این‌جا رایگان است.»

امین‌الله شریف رییس صحت عامه ننگرهار گفت: «اگر مرکزها برای آن‌ها ایجاد نکنیم، روز به روز ارقام آن‌ها بیش‌تر می‌شود. بناء، ما تلاش می‌کنیم که برای درمان آن مرکزهای درمانی ایجاد بکنیم.»

از سویی هم، شماری از افرادی دچار به بیماری تلاسیمیا از گشایش این مرکز درمانی ابراز خرسندی می‌کنند و از نهادهای دیگر نیز خواستار ایجاد این‌گونه مرکزهای درمانی هستند.

محمد بیمار گفت: «در نتیجه استفاده مکرر خون، جگرهای ما پندیده‌اند و میزان آهن وجود ما زیاد شده است و استخوان‌های سر ما بزرگ شده‌اند.»

نویدالله بیمار گفت: «وقتی به صحت عامه می‌آییم، بعضی وقت‌ها خون نمی‌باشد، بناء خواست ما از جوانان این است که برای ما خون بدهند و از تجارها می‌خواهیم که چنین مرکزها برای ما ایجاد کنند.»

همایون ۴۷ ساله که رانندگی می‌کند، دو دختر و دو پسر اش به بیماری تلاسیمیا مبتلا هستند.

او که با چالش‌های اقتصادی سختی روبه‌رو است و توان تامین هزینه‌های خانواده‌اش را ندارد؛ اما ماهانه ناگزیر است برای فرزندانش خون تهیه کند.

همایون بیماردار گفت: «همه در روز عید از والدین شان درخواست لباس و چپلی می‌کنند؛ اما کودکان من از من درخواست خون می‌کردند، تنها خدا می‌داند که من چه درد می‌کشم.»

بر بنیاد معلومات ریاست صحت عامه ننگرهار، هم اکنون حدود یک هزار و ۷۰۰ تن در این ولایت به بیماری تلاسیمیا مبتلا هستند.

مسوولان این ریاست می‌گوید که تلاش می‌ورزند تا با ساخت‌وساز مرکزهای درمانی، به چالش‌های بیماران رسیدگی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره