Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه: شستن دست‌ها نقش کلیدی در کاهش بیماری‌ها دارد

وزارت صحت عامه در برنامه گرامی‌داشت از روز جهانی شستن دست‌ها می‌گوید که شستن دست‌ها نقش کلیدی در کاهش بیماری‌ها و مرگ و میر دارد.

معین عرضه خدمات صحی این وزارت می‌افزاید که شستن دست‌ها بیست و چهار درصد از بیماری‌های اسهالی و سوءتغذیه جلوگیری می‌کند.

عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت: «متاسفانه آگاهی هم‌وطنان ما درباره کاهش بیماری‌ها کم است که باید تیم کاری بهداشتی به این موضوع توجه جدی داشته باشند.»

احمد سیر پاسون رییس طب معالجوی وزارت صحت عامه گفت: «شستن دست‌ها تنها موضوع پاک نگه‌داشتن نیست بلکه سالم و صحت‌مند باقی ماندن است. هدف از بزرگ‌داشت روز جهانی شستن دست‌ها ترویج شستن دست‌ها با صابون است.»

نماینده سازمان جهانی بهداشت از هم‌کاری این نهاد با وزارت صحت اطمینان می‌دهد و هم‌کاری دیگر نهادهای مسوول را برای ترویج این فرهنگ سودمند می‌داند.

احمد جار زیار نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت: «این موضوع باید با وزارت معارف شریک شود و در سیستم مکتب‌ها وارد شود. حتا باید یک سیستم برایش ایجاد شود. مادرها نیز به کودکان خود بگویند که پس از تشناب رفتن دست‌های شان را با آب پاک و صابون بشویند.»

هرچند که از روز جهانی شستن دست‌ها در پنجم ماه می گرامی‌داشت می‌شود؛ اما وزارت صحت عامه اکنون از این روز تجلیل کرده است.

از این روز همه‌ساله به منظور بلند بردن آگاهی‌ درباره اهمیت شستن دست‌ها در سراسر جهان بزرگ‌داشت می‌شود.

وزارت صحت عامه: شستن دست‌ها نقش کلیدی در کاهش بیماری‌ها دارد

نماینده سازمان جهانی بهداشت از هم‌کاری این نهاد با وزارت صحت اطمینان می‌دهد و هم‌کاری دیگر نهادهای مسوول را برای ترویج این فرهنگ سودمند می‌داند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه در برنامه گرامی‌داشت از روز جهانی شستن دست‌ها می‌گوید که شستن دست‌ها نقش کلیدی در کاهش بیماری‌ها و مرگ و میر دارد.

معین عرضه خدمات صحی این وزارت می‌افزاید که شستن دست‌ها بیست و چهار درصد از بیماری‌های اسهالی و سوءتغذیه جلوگیری می‌کند.

عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت: «متاسفانه آگاهی هم‌وطنان ما درباره کاهش بیماری‌ها کم است که باید تیم کاری بهداشتی به این موضوع توجه جدی داشته باشند.»

احمد سیر پاسون رییس طب معالجوی وزارت صحت عامه گفت: «شستن دست‌ها تنها موضوع پاک نگه‌داشتن نیست بلکه سالم و صحت‌مند باقی ماندن است. هدف از بزرگ‌داشت روز جهانی شستن دست‌ها ترویج شستن دست‌ها با صابون است.»

نماینده سازمان جهانی بهداشت از هم‌کاری این نهاد با وزارت صحت اطمینان می‌دهد و هم‌کاری دیگر نهادهای مسوول را برای ترویج این فرهنگ سودمند می‌داند.

احمد جار زیار نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت: «این موضوع باید با وزارت معارف شریک شود و در سیستم مکتب‌ها وارد شود. حتا باید یک سیستم برایش ایجاد شود. مادرها نیز به کودکان خود بگویند که پس از تشناب رفتن دست‌های شان را با آب پاک و صابون بشویند.»

هرچند که از روز جهانی شستن دست‌ها در پنجم ماه می گرامی‌داشت می‌شود؛ اما وزارت صحت عامه اکنون از این روز تجلیل کرده است.

از این روز همه‌ساله به منظور بلند بردن آگاهی‌ درباره اهمیت شستن دست‌ها در سراسر جهان بزرگ‌داشت می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره