Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش سی و هشت درصدی بیماری کانگو در دو ماه اخیر

وزارت صحت عامه از افزایش سی و هشت درصدی بیماری کانگو در دو ماه اخیر سال روان میلادی به تناسب ماه نخست این سال خبر می‌دهد.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت، می‌افزاید که در پنج ماه سال روان میلادی، بیش از دوصد نفر در سراسر کشور به این بیماری مبتلا و شش نفر به دلیل این بیماری جان باخته‌اند.

آقای امرخیل در این باره گفت: «در پنج ماه گذشته در سراسر کشور در حدود ۲۰۳ واقعه مثبت کانگو داریم. در سال گذشته نزدیک به ۱۲۴۰ واقعه مثبت کانگو داشتیم که حدود صد نفر جان باخته بودند. آمار جان‌باختگان در پنج ماه گذشته شش واقعه است.»

حامد ریحان پزشک گفت: «وقتی که زخم یا چیزی پیدا می‌کنند فوراً در ساحه توقف کنند، یعنی با حیوانات دیگر تماس پیدا نگیرند چون معلوم نمی‌شود که این حیوان در خود ویروس دارد یا خیر.»

شمس‌الدین ۳۸ ساله که از بیست سال به این‌سو در یکی از ولسوالی‌های تخار قصابی می‌کند، می‌گوید که از ده روز به این‌سو به بیماری کانگو مبتلا شده و از بهر درمان از تخار به کابل آمده است.

شمس‌الدین بیمار گفت: «چند روز پیش گردن ام را خارش گرفت، بچه‌ها را گفتم که پشت گردن مرا ببینید که چه شده است؟ آن‌ها دیدن که حشره است او را کندن، جدی فکر نکردم که دو روز تیر شد سرم تب آمد.»

برخی از پزشکان شفاخانه انتانی در کابل می‌گویند که شمار واقعات کانگو در ماه روان خورشیدی افزایش یافته است.

آنان می‌افزایند که از میان پانزده فرد که در یک هفته گذشته برای آزمایش بیماری کانگو به این شفاخانه مراجعه کرده‌اند، نتایج آزمایش هشت نفر آنان مثبت بوده است.

فریدالله عمری پزشک گفت: «در همین ماه واقعات کانگو افزایش پیدا کرده و مریض‌های که در وارد کانگو بستر داریم در حدود هشت واقعه مثبت داریم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، در سال گذشته میلادی، ۲۴۴ نفر در کشور به این بیماری مبتلا و ۱۰۰ نفر از بهر این بیماری جان باخته‌اند.

افزایش سی و هشت درصدی بیماری کانگو در دو ماه اخیر

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت، می‌افزاید که در پنج ماه سال روان میلادی، بیش از دوصد نفر در سراسر کشور به این بیماری مبتلا و شش نفر به دلیل این بیماری جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه از افزایش سی و هشت درصدی بیماری کانگو در دو ماه اخیر سال روان میلادی به تناسب ماه نخست این سال خبر می‌دهد.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت، می‌افزاید که در پنج ماه سال روان میلادی، بیش از دوصد نفر در سراسر کشور به این بیماری مبتلا و شش نفر به دلیل این بیماری جان باخته‌اند.

آقای امرخیل در این باره گفت: «در پنج ماه گذشته در سراسر کشور در حدود ۲۰۳ واقعه مثبت کانگو داریم. در سال گذشته نزدیک به ۱۲۴۰ واقعه مثبت کانگو داشتیم که حدود صد نفر جان باخته بودند. آمار جان‌باختگان در پنج ماه گذشته شش واقعه است.»

حامد ریحان پزشک گفت: «وقتی که زخم یا چیزی پیدا می‌کنند فوراً در ساحه توقف کنند، یعنی با حیوانات دیگر تماس پیدا نگیرند چون معلوم نمی‌شود که این حیوان در خود ویروس دارد یا خیر.»

شمس‌الدین ۳۸ ساله که از بیست سال به این‌سو در یکی از ولسوالی‌های تخار قصابی می‌کند، می‌گوید که از ده روز به این‌سو به بیماری کانگو مبتلا شده و از بهر درمان از تخار به کابل آمده است.

شمس‌الدین بیمار گفت: «چند روز پیش گردن ام را خارش گرفت، بچه‌ها را گفتم که پشت گردن مرا ببینید که چه شده است؟ آن‌ها دیدن که حشره است او را کندن، جدی فکر نکردم که دو روز تیر شد سرم تب آمد.»

برخی از پزشکان شفاخانه انتانی در کابل می‌گویند که شمار واقعات کانگو در ماه روان خورشیدی افزایش یافته است.

آنان می‌افزایند که از میان پانزده فرد که در یک هفته گذشته برای آزمایش بیماری کانگو به این شفاخانه مراجعه کرده‌اند، نتایج آزمایش هشت نفر آنان مثبت بوده است.

فریدالله عمری پزشک گفت: «در همین ماه واقعات کانگو افزایش پیدا کرده و مریض‌های که در وارد کانگو بستر داریم در حدود هشت واقعه مثبت داریم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، در سال گذشته میلادی، ۲۴۴ نفر در کشور به این بیماری مبتلا و ۱۰۰ نفر از بهر این بیماری جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره