Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش وزارت صحت؛ آمار مرگ‌ومیر مادران از سوی دبلیواچ‌او نادرست است

وزارت صحت عامه آمار اخیر سازمان جهانی بهداشت درباره مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را در افغانستان رد کرده و گفته است که در پنج ماه سال روان میلادی تنها حدود ۳۰۰ مادر و ۴هزار نوزاد در سراسر کشور جان باخته‌اند.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی وزارت صحت عامه در این باره گفته است که برای ارایه خدمات بهداشتی برای همه‌ی شهروندان به‌ویژه مادران و نوزادان، ۳۵۰ مرکز بهداشتی در دو سال پسین در کشور ایجاد شده است.

آقای امرخیل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ارقامی که نزد وزارت صحت امارت اسلامی در سیستم موجود است، از این ارقام تفاوت زیاد دارد. بر اساس آن، ما گزارش سازمان جهانی بهداشت و معلوماتی را که شریک کرده، رد کرده و از حقایق دور می‌دانیم. ارقامی که به وزارت صحت شریک شده بر اساس آن، در پنج یا شش ماه گذشته، نزدیک به ۳۰۰ مادر جان باخته‌اند.»

این در حالی‌ست که سازمان جهانی بهداشت با پخش گزارشی گفته است که روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد به علت‌های قابل پیشگیری در افغانستان جان می‌بازند.

سازمان جهانی بهداشت در این گزارش افزوده است: «در طول این بحران بهداشتی، زنان و کودکان افغان بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند؛ آنانی‌که در جامعه به حاشیه رانده شده‌اند و به‌طور گسترده‌تری به عواقب نامطلوبی در حوزه‌های بهداشتی به‌ویژه بهداشت باروری، مادری، سلامت نوزادان و کودکان در معرض قرار گرفته‌اند. به‌طور غم‌انگیز، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد به علت‌های قابل پیشگیری جان‌های خود را از دست می‌دهند.»

نجم السما شفاجو رییس انجمن نسایی ولادی افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «وسایل تشخیصیه خوب و یا وسایل تداوی خوب به همه معلوم است که ما نداریم و مراکز صحی کافی هم ما نداریم. حالا ببینید شفاخانه ملالی که کلان‌ترین شفاخانه ما است، امکاناتش چقدر محدود است یا هم شفاخانه رابعه بلخی.»

در بخش دیگر گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که افغانستان از سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون برای پیکار با بیماری پولیو دست‌آورد قابل توجهی داشته؛ اما چالش‌هایی همچون رکود اقتصادی، خشک‌سالی، سیلاب‌ها، کم‌بود مواد غذایی و برگشت مهاجران باقی مانده‌اند.

حشمت‌الله عظیمی پزشک گفت: «نقش سازمان صحی جهان برازنده است چون می‌تواند حمایت مالی بکند و خدمات صحی را در نقاط دوردست حمایت کند تا بتواند واکسین را در تمام نقاط افغانستان و نقاط دوردست برساند.»

این گزارش هم‌چنان گفته است که در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به شدت نیازمند کمک هستند و ۹.۷ میلیون نفر در بیش از ۲۰هزار روستا هنوز از خدمات اندک بهداشتی برخوردار هستند و یا هم به خدمات اولیه صحی دست‌رسی ندارند.

سازمان جهانی بهداشت آورده است که برای کامل‌سازی بودجه سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵میلادی به ۳۵۲ میلیون دالر نیاز دارد.

در کنار تمامی فراز و فرود های بهداشتی،  صحت مادران و نوزادان در کشور همواره موضوع قابل توجه‌یی برای نظام بهداشتی کشور و نهاد های مددرسان جهانی بوده است.

واکنش وزارت صحت؛ آمار مرگ‌ومیر مادران از سوی دبلیواچ‌او نادرست است

این در حالی‌ست که سازمان جهانی بهداشت در گزارشی گفته که روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد به علت‌های قابل پیشگیری در افغانستان جان می‌بازند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه آمار اخیر سازمان جهانی بهداشت درباره مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را در افغانستان رد کرده و گفته است که در پنج ماه سال روان میلادی تنها حدود ۳۰۰ مادر و ۴هزار نوزاد در سراسر کشور جان باخته‌اند.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی وزارت صحت عامه در این باره گفته است که برای ارایه خدمات بهداشتی برای همه‌ی شهروندان به‌ویژه مادران و نوزادان، ۳۵۰ مرکز بهداشتی در دو سال پسین در کشور ایجاد شده است.

آقای امرخیل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ارقامی که نزد وزارت صحت امارت اسلامی در سیستم موجود است، از این ارقام تفاوت زیاد دارد. بر اساس آن، ما گزارش سازمان جهانی بهداشت و معلوماتی را که شریک کرده، رد کرده و از حقایق دور می‌دانیم. ارقامی که به وزارت صحت شریک شده بر اساس آن، در پنج یا شش ماه گذشته، نزدیک به ۳۰۰ مادر جان باخته‌اند.»

این در حالی‌ست که سازمان جهانی بهداشت با پخش گزارشی گفته است که روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد به علت‌های قابل پیشگیری در افغانستان جان می‌بازند.

سازمان جهانی بهداشت در این گزارش افزوده است: «در طول این بحران بهداشتی، زنان و کودکان افغان بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند؛ آنانی‌که در جامعه به حاشیه رانده شده‌اند و به‌طور گسترده‌تری به عواقب نامطلوبی در حوزه‌های بهداشتی به‌ویژه بهداشت باروری، مادری، سلامت نوزادان و کودکان در معرض قرار گرفته‌اند. به‌طور غم‌انگیز، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد به علت‌های قابل پیشگیری جان‌های خود را از دست می‌دهند.»

نجم السما شفاجو رییس انجمن نسایی ولادی افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «وسایل تشخیصیه خوب و یا وسایل تداوی خوب به همه معلوم است که ما نداریم و مراکز صحی کافی هم ما نداریم. حالا ببینید شفاخانه ملالی که کلان‌ترین شفاخانه ما است، امکاناتش چقدر محدود است یا هم شفاخانه رابعه بلخی.»

در بخش دیگر گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که افغانستان از سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون برای پیکار با بیماری پولیو دست‌آورد قابل توجهی داشته؛ اما چالش‌هایی همچون رکود اقتصادی، خشک‌سالی، سیلاب‌ها، کم‌بود مواد غذایی و برگشت مهاجران باقی مانده‌اند.

حشمت‌الله عظیمی پزشک گفت: «نقش سازمان صحی جهان برازنده است چون می‌تواند حمایت مالی بکند و خدمات صحی را در نقاط دوردست حمایت کند تا بتواند واکسین را در تمام نقاط افغانستان و نقاط دوردست برساند.»

این گزارش هم‌چنان گفته است که در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به شدت نیازمند کمک هستند و ۹.۷ میلیون نفر در بیش از ۲۰هزار روستا هنوز از خدمات اندک بهداشتی برخوردار هستند و یا هم به خدمات اولیه صحی دست‌رسی ندارند.

سازمان جهانی بهداشت آورده است که برای کامل‌سازی بودجه سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵میلادی به ۳۵۲ میلیون دالر نیاز دارد.

در کنار تمامی فراز و فرود های بهداشتی،  صحت مادران و نوزادان در کشور همواره موضوع قابل توجه‌یی برای نظام بهداشتی کشور و نهاد های مددرسان جهانی بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره