Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۱۰۳۱رسید

وحیدالله مایار، سخن‌گوی وزیر صحت عامه کشور امروز دوشنبه (۱ ثور) اعلام کرد که ۳۵رویداد تازۀ ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در کشور ثبت شده‌اند.

با این رویدادهای تازه، شمار مجموعی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به ۱۰۳۱رسید.

وزیر صحت عامه افزود که تاکنون ۳۶ تن در نتیجۀ مبتلا شدن به ویروس کرونا در کشور جان باخته‌اند و ۱۳۵ تن دیگر بهبود یافته‎اند.

مایار می‌گوید که ۳۵ رویداد تازه در ولایت‌های کابل (۱۵)، لغمان (۹)، کنر (۴)، هرات (۶) و ننگرهار (۱)، ثبت شده‌است.

او همچنان تأیید کرد که رییس شفاخانه شینوزاده در شهر کابل در نتیجۀ مبتلا شدن به ویروس کرونا، جان باخته‌است و این شفاخانه مدتی پیش پس از نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا، بسته شده بود.

شمار قربانیان بیماری کووید نزده در جهان به بیش از ۱۶۵هزار تن رسیده‌است و بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن دیگر به این یروس آلوده شده‌اند.

بیش از ۶۲۴ هزار بیمار هم بهبود یافته‌اند.

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۱۰۳۱رسید

وزیر صحت عامه می‌گوید که تاکنون ۳۶ تن در نتیجۀ مبتلا شدن به ویروس کرونا در کشور جان باخته‌اند و ۱۳۵ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

Thumbnail

وحیدالله مایار، سخن‌گوی وزیر صحت عامه کشور امروز دوشنبه (۱ ثور) اعلام کرد که ۳۵رویداد تازۀ ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در کشور ثبت شده‌اند.

با این رویدادهای تازه، شمار مجموعی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به ۱۰۳۱رسید.

وزیر صحت عامه افزود که تاکنون ۳۶ تن در نتیجۀ مبتلا شدن به ویروس کرونا در کشور جان باخته‌اند و ۱۳۵ تن دیگر بهبود یافته‎اند.

مایار می‌گوید که ۳۵ رویداد تازه در ولایت‌های کابل (۱۵)، لغمان (۹)، کنر (۴)، هرات (۶) و ننگرهار (۱)، ثبت شده‌است.

او همچنان تأیید کرد که رییس شفاخانه شینوزاده در شهر کابل در نتیجۀ مبتلا شدن به ویروس کرونا، جان باخته‌است و این شفاخانه مدتی پیش پس از نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا، بسته شده بود.

شمار قربانیان بیماری کووید نزده در جهان به بیش از ۱۶۵هزار تن رسیده‌است و بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن دیگر به این یروس آلوده شده‌اند.

بیش از ۶۲۴ هزار بیمار هم بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید