تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به ۹۰۶ رسید

وزارت صحت عامه افغانستان امروز جمعه از ثبت ۶۶ رویداد تازه ویروس کرونا در سراسر کشور خبر داد که بیشترین آن در کابل است. 

با ثبت این رویدادها، شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به ۹۰۶ تن رسید.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که این رویدادها از میان ۴۶۵ نمونه مشکوک در ۲۴ ساعت گذشته اعلام شده‌اند.

به گفتۀ او، از میان ۶۶ رویداد تازه، ۲۶ رویداد در کابل، ۱۵ در کندهار، شش در بلخ، پنج رویداد در کندز، پنج در هرات، چهار در هلمند، سه در لغمان، یک رویداد در ننگرهار و یک رویداد در کنر ثبت شده اند. 

آقای مایار گفت که ۴۵ (۴۳ هرات، ۱ غور، ۱ کندهار) بیمار ویروس کرونا روز گذشته شفایاب شدند که با این آمار، شمار درمان شده گان به ۹۹ می رسد.

به گفتۀ وزارت صحت عامه، لابراتوارهای کشور ظرفیت آزمایش ۶۰۰ نمونه در یک روز را دارند.

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از دو میلیون و ۱۵۹ هزار رسیده است. 

شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به ۹۰۶ رسید

سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که این رویدادها از میان ۴۶۵ نمونه مشکوک مثبت در ۲۴ ساعت گذشته تشخیص شده اند.

Thumbnail

وزارت صحت عامه افغانستان امروز جمعه از ثبت ۶۶ رویداد تازه ویروس کرونا در سراسر کشور خبر داد که بیشترین آن در کابل است. 

با ثبت این رویدادها، شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور به ۹۰۶ تن رسید.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که این رویدادها از میان ۴۶۵ نمونه مشکوک در ۲۴ ساعت گذشته اعلام شده‌اند.

به گفتۀ او، از میان ۶۶ رویداد تازه، ۲۶ رویداد در کابل، ۱۵ در کندهار، شش در بلخ، پنج رویداد در کندز، پنج در هرات، چهار در هلمند، سه در لغمان، یک رویداد در ننگرهار و یک رویداد در کنر ثبت شده اند. 

آقای مایار گفت که ۴۵ (۴۳ هرات، ۱ غور، ۱ کندهار) بیمار ویروس کرونا روز گذشته شفایاب شدند که با این آمار، شمار درمان شده گان به ۹۹ می رسد.

به گفتۀ وزارت صحت عامه، لابراتوارهای کشور ظرفیت آزمایش ۶۰۰ نمونه در یک روز را دارند.

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از دو میلیون و ۱۵۹ هزار رسیده است. 

هم‌رسانی کنید