تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان: وزارت صحت در پیش‌گیری از گسترش کرونا ناتوان است

در حالی که وزارت صحت‌عامه از احتمال موج دوم ویروس کرونا در کشور هشدار داده‌است، شماری از پزشکان و شهروندان کشور می‌گویند که در برابر کارهای حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا بی‌بارو شده‌اند.

آنان می‌گویند که وزارت صحت‌عامه در پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور نا توان است.

مامون الرشید زمانی، پزشک در کابل گفت: «اگر به امید وزارت صحت‌عامه باشیم، قربانی کلانی را پیش رو داریم. شاید ملت قربانی شود. کاری از دست ما ساخته نیست.»

شهروندان کشور نیز می‌گویند که وزارت صحت با بدست آوردن کمک‌های جهانی و نیز بودجه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نتوانسته است که این بیماری را مهار بسازد.

سیر، باشندۀ کابل گفت: «ما همین حالا هم در خانه مریض داریم، اما اورا به شفاخانه نمی‌بریم. دولت ناکارآمد است ما نا امید شده‌ایم.»

عبدالرازق، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «ما از برنامۀ حکومت راضی نیستیم. حکومت ما را فریب می‌دهد.»

اما محمد جواد عثمانی، نامزد وزیر صحت‌عامه امروز در نشستی در کابل گفت که ویروس کرونا در کشور به خوبی مدیریت شده‌است.

نامزد وزیر صحت عامه افزود که یافته‌های این وزارت نشان می‌دهند که رویدادهای ویروس کرونا در شهرها کاهش یافته‌اند، اما در روستاها رویدادهای بیشتری ثبت شده‌اند: «اگر ما نتوانیم این وضعیت را نگهداریم و یا به طرف بهبودی برویم، خدای نخواسته شاهد موج جدید ویروس کرونا خواهد بودیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، از میان در حدود ۵۰۰ دستگاه ونتلاتور که به تازه‌گی از آلمان خریداری شده‌اند، ۱۰۶دستگاه وینتلاتور را به نُه ولایت کشور خواهد فرستاد.

پیش از این، وزارت صحت گفته‌است که اکنون تمامی شفاخانه‌های کشور آمادۀ درمان بیماران کوویدنزده استند.

تاکنون ۳۵,۲۲۹ تن به بیماری کوویدنزده در کشور مبتلا شده‌اند که از این میان ۱۱۴۷ تن جان باخته‌ و ۲۳۲۰۸ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

شهروندان: وزارت صحت در پیش‌گیری از گسترش کرونا ناتوان است

تاکنون ۳۵,۲۲۹ تن به بیماری کوویدنزده در کشور مبتلا شده‌اند که از این میان ۱۱۴۷ تن جان باخته‌ و ۲۳۲۰۸ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در حالی که وزارت صحت‌عامه از احتمال موج دوم ویروس کرونا در کشور هشدار داده‌است، شماری از پزشکان و شهروندان کشور می‌گویند که در برابر کارهای حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا بی‌بارو شده‌اند.

آنان می‌گویند که وزارت صحت‌عامه در پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور نا توان است.

مامون الرشید زمانی، پزشک در کابل گفت: «اگر به امید وزارت صحت‌عامه باشیم، قربانی کلانی را پیش رو داریم. شاید ملت قربانی شود. کاری از دست ما ساخته نیست.»

شهروندان کشور نیز می‌گویند که وزارت صحت با بدست آوردن کمک‌های جهانی و نیز بودجه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نتوانسته است که این بیماری را مهار بسازد.

سیر، باشندۀ کابل گفت: «ما همین حالا هم در خانه مریض داریم، اما اورا به شفاخانه نمی‌بریم. دولت ناکارآمد است ما نا امید شده‌ایم.»

عبدالرازق، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «ما از برنامۀ حکومت راضی نیستیم. حکومت ما را فریب می‌دهد.»

اما محمد جواد عثمانی، نامزد وزیر صحت‌عامه امروز در نشستی در کابل گفت که ویروس کرونا در کشور به خوبی مدیریت شده‌است.

نامزد وزیر صحت عامه افزود که یافته‌های این وزارت نشان می‌دهند که رویدادهای ویروس کرونا در شهرها کاهش یافته‌اند، اما در روستاها رویدادهای بیشتری ثبت شده‌اند: «اگر ما نتوانیم این وضعیت را نگهداریم و یا به طرف بهبودی برویم، خدای نخواسته شاهد موج جدید ویروس کرونا خواهد بودیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، از میان در حدود ۵۰۰ دستگاه ونتلاتور که به تازه‌گی از آلمان خریداری شده‌اند، ۱۰۶دستگاه وینتلاتور را به نُه ولایت کشور خواهد فرستاد.

پیش از این، وزارت صحت گفته‌است که اکنون تمامی شفاخانه‌های کشور آمادۀ درمان بیماران کوویدنزده استند.

تاکنون ۳۵,۲۲۹ تن به بیماری کوویدنزده در کشور مبتلا شده‌اند که از این میان ۱۱۴۷ تن جان باخته‌ و ۲۳۲۰۸ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید