تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هراس کرونا درمیدان‌ جنگ؛ طالبان کارزار آگاهی‌دهی راه‌اندازی کردند

هراس از گسترش ویروس کرونا، به میدان‌های جنگ در افغانستان نیز راه یافته‌است.

چنان که طالبان از چند روز بدین سو، در بخش‌هایی از کشور، کارزار آگاهی‌دهی را درباره بیماری کووید نُزده به راه انداخته‌اند.

یکی از این برنامه‌های آگاهی‌دهی در منطقه‌یی در ولسوالی برکی ولایت لوگر راه‌اندازی شده‌است، اما کمی دورتر از این‌جا، جنگ‌جویان دیگر طالبان با نیروهای دولتی درگیر استند. 

وزیرگُل رنځورمل، عضو کمیسیون بهداشتی طالبان در جنوب شرق می‌گوید که حتا در وضو گرفتن برای نماز هم باید از صابون و شوینده‌های برای شستن دست‌ها باید کارگرفت: «پنج وقت وضو می‌گیریم، در این وضو گرفتن‌ها ما چندبار دست‌ها را می‌شویم؟ می‌شود در همین زمان هم از صابون کار بگیریم.»

چندروز می‌شود که طالبان در بخش‌های زیراداره خودشان در افغانستان، این کارزار را به‌راه انداخته‌اند.

خالد، یکی از فرماندهان طالبان در لوگر  گفت: «ویروسی که بیشتر کشورهای جهان را سرکوب کرده است، در کشور خودمان باید جلو گسترش آن را بگیریم.»

شماری از باشنده‌گان برکی برک، با استقبال از این کارزار طالبان، می‌گویند که از چندی بدین‌سو، به خدمات بهداشتی، بیشتر دسترسی یافته‌اند.

رحمان‌الله قادری، یکی‌از باشنده‌گان ولسوالی برکی برک لوگر بیان داشت: «درمانگاه‌ها و دیگر سهولت‌ها برای‌ما فراهم شده‌اند. اکنون مشکلات خاصی در بخش بهداشت نداریم.»

با این‌حال، در بخش‌هایی از کشور، همواره از طالبان، هم‌چون مانعی فراراه عرضه خدمات بهداشتی یاد شده‌است. ولایت هلمند، یکی از همین بخش‌هاست.

ذاکر یقین، سرپرست ریاست صحت هلمند در این باره اظهار داشت: «در ساحات زیر اداره آن‌ها [طالبان] برنامه تطبیق واکسین، به‌گونه خانه‌ به خانه، منع بود و اکنون هم است! اما درباره برنامه اخیرشان، چون موضوع کرونا حاد است و این ویروس سریع انتشار می‌یابد، از همه خواهش ما این است که در این راستا، هیچ ممانعتی نداشته باشند.»

در این میان، وزارت صحت عامه در واکنش به راه‌اندازی کارزار آگاهی‌دهی درباره بیماری کووید نُزده از سوی طالبان، بر تلاش‌ها از بهر عرضه خدمات بهداشتی در سراسر کشور تأکید می‌ورزد.

وحیدالله مایار ، سخن‌گوی وزارت صحت‌ عامه گفت: «این که طالبان برای مبارزه با ویروس کرونا، کمیته‌یی را ایجاد کرده‌اند، ما از این کار استقبال می‌کنیم.»

چگونه‌گی مصونیت نهادها و کارمندان بهداشتی در خشونت‌ها در افغانستان، همواره مایه نگرانی‌ها بوده‌است.

پارسال سازمان جهانی بهداشت، در گزارشی، از بسته شدن نزدیک به صد مرکز بهداشتی در نتیجه درگیری‌ها در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی خبر داد.

هراس کرونا درمیدان‌ جنگ؛ طالبان کارزار آگاهی‌دهی راه‌اندازی کردند

تاکنون ۱۲۰ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند. همزمان با این، حکومت می‌گوید در روزهای پسین نصف ولایت‌های کشور گواه نبردهای طالبان بوده‌اند.

Thumbnail

هراس از گسترش ویروس کرونا، به میدان‌های جنگ در افغانستان نیز راه یافته‌است.

چنان که طالبان از چند روز بدین سو، در بخش‌هایی از کشور، کارزار آگاهی‌دهی را درباره بیماری کووید نُزده به راه انداخته‌اند.

یکی از این برنامه‌های آگاهی‌دهی در منطقه‌یی در ولسوالی برکی ولایت لوگر راه‌اندازی شده‌است، اما کمی دورتر از این‌جا، جنگ‌جویان دیگر طالبان با نیروهای دولتی درگیر استند. 

وزیرگُل رنځورمل، عضو کمیسیون بهداشتی طالبان در جنوب شرق می‌گوید که حتا در وضو گرفتن برای نماز هم باید از صابون و شوینده‌های برای شستن دست‌ها باید کارگرفت: «پنج وقت وضو می‌گیریم، در این وضو گرفتن‌ها ما چندبار دست‌ها را می‌شویم؟ می‌شود در همین زمان هم از صابون کار بگیریم.»

چندروز می‌شود که طالبان در بخش‌های زیراداره خودشان در افغانستان، این کارزار را به‌راه انداخته‌اند.

خالد، یکی از فرماندهان طالبان در لوگر  گفت: «ویروسی که بیشتر کشورهای جهان را سرکوب کرده است، در کشور خودمان باید جلو گسترش آن را بگیریم.»

شماری از باشنده‌گان برکی برک، با استقبال از این کارزار طالبان، می‌گویند که از چندی بدین‌سو، به خدمات بهداشتی، بیشتر دسترسی یافته‌اند.

رحمان‌الله قادری، یکی‌از باشنده‌گان ولسوالی برکی برک لوگر بیان داشت: «درمانگاه‌ها و دیگر سهولت‌ها برای‌ما فراهم شده‌اند. اکنون مشکلات خاصی در بخش بهداشت نداریم.»

با این‌حال، در بخش‌هایی از کشور، همواره از طالبان، هم‌چون مانعی فراراه عرضه خدمات بهداشتی یاد شده‌است. ولایت هلمند، یکی از همین بخش‌هاست.

ذاکر یقین، سرپرست ریاست صحت هلمند در این باره اظهار داشت: «در ساحات زیر اداره آن‌ها [طالبان] برنامه تطبیق واکسین، به‌گونه خانه‌ به خانه، منع بود و اکنون هم است! اما درباره برنامه اخیرشان، چون موضوع کرونا حاد است و این ویروس سریع انتشار می‌یابد، از همه خواهش ما این است که در این راستا، هیچ ممانعتی نداشته باشند.»

در این میان، وزارت صحت عامه در واکنش به راه‌اندازی کارزار آگاهی‌دهی درباره بیماری کووید نُزده از سوی طالبان، بر تلاش‌ها از بهر عرضه خدمات بهداشتی در سراسر کشور تأکید می‌ورزد.

وحیدالله مایار ، سخن‌گوی وزارت صحت‌ عامه گفت: «این که طالبان برای مبارزه با ویروس کرونا، کمیته‌یی را ایجاد کرده‌اند، ما از این کار استقبال می‌کنیم.»

چگونه‌گی مصونیت نهادها و کارمندان بهداشتی در خشونت‌ها در افغانستان، همواره مایه نگرانی‌ها بوده‌است.

پارسال سازمان جهانی بهداشت، در گزارشی، از بسته شدن نزدیک به صد مرکز بهداشتی در نتیجه درگیری‌ها در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی خبر داد.

هم‌رسانی کنید