Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ویروس کرونا؛ حکومت: فردا نوروز را در خانه‌های تان جشن بگیرید

وحید عمر ، مشاور رییس‌جمهور در امور روابط عامه و راهبردی می‌گوید که فردا جشن نوروز از بهر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در هیچ‌جایی از کشور برگزار نمی‌شود.

او می‌افزاید که شهرندان باید توصیه‌های بهداشتی را در نظر بگیرند و در گردهمایی‌ها شرکت نکنند: «امسال متاسفانه به دلایلی که معلوم است جشن نوروز را برگزار کرده نمی‌توانیم از هموطنان مان یک بار دیگر تقاضا می‌کنیم که در خانه‌های خود نوروز را در محیط خانواده جشن بگیرند.»

در همین حال،  وزارت صحت عامه می‌گوید که در دو روز گذشته هیچ رویداد تازه ویروس کرونا در افغانستان شناسایی نشده‌است و آخرین آمار مثبت رویداد بیماری کوید نوزده در کشور  همان ۲۲رویداد است.

از سوی هم شماری از آموزگاران مکتب‌ها در کابل امروز برای پیش‌گیری از شیوع این بیماری و آگاهی‌دهی به مردم ماسک و دست‌کش را که با هزینه‌های شخصی شان خریده‌اند به باشندگان  کابل توزیع کردند. 

شیر محمد توخی، یکی‌ از این آموزگاران گفت: «وقایه بهتر از معالجه است و ما یک کمپاین سراسری در منطقه «چمن ده» را به راه انداختیم و یک کمیته سلخته‌ایم برای آگاهی‌ هی به مردم.»

وزارت صحت عامه پیش از این گفته‌است که نمونه‌های مشکوک ویروس کرونا در ۲۳ ولایت کشور ثبت شده‌اند و این وزارت در تلاش است تا ظرفیت‌هایش را برای شتاب بخشیدن شناسایی این ویروس افزایش دهد. 

هرات، سمنگان، لوگر، بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس ولایت‌هایی استند که نمونه‌های مثبت ویروس کرونا در آن‌ها ثبت شده اند.

ویروس کرونا؛ حکومت: فردا نوروز را در خانه‌های تان جشن بگیرید

مشاور از گروه طالبان می گ‌خواهد تا مانع رسیدن خدمات بهداشتی و کار کارمندان بهداشتی در ولایت‌ها نشوند.

Thumbnail

وحید عمر ، مشاور رییس‌جمهور در امور روابط عامه و راهبردی می‌گوید که فردا جشن نوروز از بهر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در هیچ‌جایی از کشور برگزار نمی‌شود.

او می‌افزاید که شهرندان باید توصیه‌های بهداشتی را در نظر بگیرند و در گردهمایی‌ها شرکت نکنند: «امسال متاسفانه به دلایلی که معلوم است جشن نوروز را برگزار کرده نمی‌توانیم از هموطنان مان یک بار دیگر تقاضا می‌کنیم که در خانه‌های خود نوروز را در محیط خانواده جشن بگیرند.»

در همین حال،  وزارت صحت عامه می‌گوید که در دو روز گذشته هیچ رویداد تازه ویروس کرونا در افغانستان شناسایی نشده‌است و آخرین آمار مثبت رویداد بیماری کوید نوزده در کشور  همان ۲۲رویداد است.

از سوی هم شماری از آموزگاران مکتب‌ها در کابل امروز برای پیش‌گیری از شیوع این بیماری و آگاهی‌دهی به مردم ماسک و دست‌کش را که با هزینه‌های شخصی شان خریده‌اند به باشندگان  کابل توزیع کردند. 

شیر محمد توخی، یکی‌ از این آموزگاران گفت: «وقایه بهتر از معالجه است و ما یک کمپاین سراسری در منطقه «چمن ده» را به راه انداختیم و یک کمیته سلخته‌ایم برای آگاهی‌ هی به مردم.»

وزارت صحت عامه پیش از این گفته‌است که نمونه‌های مشکوک ویروس کرونا در ۲۳ ولایت کشور ثبت شده‌اند و این وزارت در تلاش است تا ظرفیت‌هایش را برای شتاب بخشیدن شناسایی این ویروس افزایش دهد. 

هرات، سمنگان، لوگر، بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس ولایت‌هایی استند که نمونه‌های مثبت ویروس کرونا در آن‌ها ثبت شده اند.

هم‌رسانی کنید