تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پس از مزار فعالیت آزمایشگاه تشخیص کرونا در هرات نیز متوقف شد

مسؤولان ریاست صحت‌عامه ولایت هرات می‌گویند که فعالیت آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در این ولایت بدلیل نبود امکانات متوقف شده‌است.

روز گذشته، فعالیت آزمایشگاۀ تشخیص ویروس کرونا در ولایت بلخ نیز بدلیل مشابهی متوقف شد.

در سراسر افغانستان هفت مرکز تشخیص ویروس است؛ دو مرکز در کابل، یک مرکز در هرات، یک مرکز در کندهار، یک مرکز در بلخ و یک مرکز هم در ننگرهار.

هر مرکز، چندین ولایت را زیر پوشش قرار می‌دهند.

ریاست صحت‌عامه هرات می‌گوید که روزانه صدها تن برای آزمایش ویروس کرونا به آزمایشگاه مراجعه می‌کنند اما بدلیل نبود امکانات آن‌ها نمی‌توانند بیماران مشکوک به ویروس کرونا را آزمایش کنند.

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی ریاست صحت عامه هرات می‌گوید که تجهیزات مورد نیاز را از ولایت صحت‌عامه از کابل درخواست کرده‌اند اما تاکنون فرستاده نشده‌است.

این در حالی است که پیش از این، منابع به طلوع‌نیوز تأیید کرده بودند که ریاست‌جمهوری به وزارت صحت دستور داده‌است از خانوادۀ فضل الهادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا آزمایش کرونا بگیرد.

وزیر صحت‌عامه و والی فاریاب نیز می‌گویند که بسیاری از کیت‌های تشخصیه ویروس کرونا در اختیار افراد زورمند و یا مقام‌های حکومتی بر اساس واسطه قرار می‌گیرند – در حالی‌که این افراد نشانه‌های ویروس کرونا را ندارند.

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که با هماهنگی وزارت صحت‌عامه و سازمان جهانی بهداشت برای برطرف ساختن مشکلات آزمایشگاه این ولایت تلاش می‌کنند.

هرات در غرب افغانستان که با ایران همرز است و نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در این ولایت ثبت شد، اکنون بیشترین بیماران کووید نزده را در افغانستان دارد.

از میان ۹۹۳ بیمار کووید نزده در افغانستان بیش از چهارصد آن در ولایت هرات است.

پس از مزار فعالیت آزمایشگاه تشخیص کرونا در هرات نیز متوقف شد

هرات در غرب افغانستان که با ایران همرز است و نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در این ولایت ثبت شد، اکنون بیشترین بیماران کووید نزده را در افغانستان دارد.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان ریاست صحت‌عامه ولایت هرات می‌گویند که فعالیت آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در این ولایت بدلیل نبود امکانات متوقف شده‌است.

روز گذشته، فعالیت آزمایشگاۀ تشخیص ویروس کرونا در ولایت بلخ نیز بدلیل مشابهی متوقف شد.

در سراسر افغانستان هفت مرکز تشخیص ویروس است؛ دو مرکز در کابل، یک مرکز در هرات، یک مرکز در کندهار، یک مرکز در بلخ و یک مرکز هم در ننگرهار.

هر مرکز، چندین ولایت را زیر پوشش قرار می‌دهند.

ریاست صحت‌عامه هرات می‌گوید که روزانه صدها تن برای آزمایش ویروس کرونا به آزمایشگاه مراجعه می‌کنند اما بدلیل نبود امکانات آن‌ها نمی‌توانند بیماران مشکوک به ویروس کرونا را آزمایش کنند.

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی ریاست صحت عامه هرات می‌گوید که تجهیزات مورد نیاز را از ولایت صحت‌عامه از کابل درخواست کرده‌اند اما تاکنون فرستاده نشده‌است.

این در حالی است که پیش از این، منابع به طلوع‌نیوز تأیید کرده بودند که ریاست‌جمهوری به وزارت صحت دستور داده‌است از خانوادۀ فضل الهادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا آزمایش کرونا بگیرد.

وزیر صحت‌عامه و والی فاریاب نیز می‌گویند که بسیاری از کیت‌های تشخصیه ویروس کرونا در اختیار افراد زورمند و یا مقام‌های حکومتی بر اساس واسطه قرار می‌گیرند – در حالی‌که این افراد نشانه‌های ویروس کرونا را ندارند.

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که با هماهنگی وزارت صحت‌عامه و سازمان جهانی بهداشت برای برطرف ساختن مشکلات آزمایشگاه این ولایت تلاش می‌کنند.

هرات در غرب افغانستان که با ایران همرز است و نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در این ولایت ثبت شد، اکنون بیشترین بیماران کووید نزده را در افغانستان دارد.

از میان ۹۹۳ بیمار کووید نزده در افغانستان بیش از چهارصد آن در ولایت هرات است.

هم‌رسانی کنید