تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: نخستین پیمان جهانی مهاجرت تأیید شد

بیش از یک صد و شصت کشور جهان نخستین پیمان جهانی را برای مهاجرت تایید کردند. هر چند عملی ساختن این پیمان از رهگذر قانونی لازمی نیست؛ اما انتظار می‌رود که حمایت بیشتر کشورها از آن، زمینه مهاجرت‌های امن، منظم و انسانی را فراهم بسازد.

در این برنامه شگوفه دانش این موضوع را با عمرالدین عابد، آگاه روابط بین الملل بحث کرده است.

 

 

 

جهان نما

جهان نما: نخستین پیمان جهانی مهاجرت تأیید شد

بیش از یک صد و شصت کشور جهان نخستین پیمان جهانی را برای مهاجرت تایید کردند. هر چند عملی ساختن این پیمان از رهگذر قانونی لازمی نیست؛ اما انتظار می‌رود که حمایت بیشتر کشورها از آن، زمینه مهاجرت‌های امن، منظم و انسانی را فراهم بسازد.

در این برنامه شگوفه دانش این موضوع را با عمرالدین عابد، آگاه روابط بین الملل بحث کرده است.

 

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews