تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: گسترش پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان و چین

پاکستان و چین بر گسترش پروژه دهلیز اقتصادی دو کشور توافق کرده اند. مقام های نهادهای توسعه یی دو کشور در دیدارهای شان در اسلام آباد توافق کرده اند که کشورهای دیگر هم به سرمایه گذاری در این دهلیز اقتصادی دعوت شوند.

یک مقام پاکستانی گفته است که کشورهای اروپایی و آسیای میانه و نیز روسیه، ترکیه و عربستان شاید به سرمایه گذاری در این دهلیز فراخوانده شوند.

به گفته مقام های پاکستانی و چینی، آنان می خواهند با سهم دادن به کشورهای دیگر در این پروژه، گمانه زنی ها را در باره طرح های پشت پرده اسلام آباد و بیجنگ در این منطقه از میان بردارند.

دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یا "سیپِک" از مهمترین بخش های طرح بزرگ کمربند و راه شناخته می شود و چین در آن میلیاردها دالر سرمایه گذاری کرده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با داکتر بصیر رنجبر، آگاه اقتصاد سیاسی بحث کرده است.

جهان نما

جهان نما: گسترش پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان و چین

پاکستان و چین بر گسترش پروژه دهلیز اقتصادی دو کشور توافق کرده اند. مقام های نهادهای توسعه یی دو کشور در دیدارهای شان در اسلام آباد توافق کرده اند که کشورهای دیگر هم به سرمایه گذاری در این دهلیز اقتصادی دعوت شوند.

یک مقام پاکستانی گفته است که کشورهای اروپایی و آسیای میانه و نیز روسیه، ترکیه و عربستان شاید به سرمایه گذاری در این دهلیز فراخوانده شوند.

به گفته مقام های پاکستانی و چینی، آنان می خواهند با سهم دادن به کشورهای دیگر در این پروژه، گمانه زنی ها را در باره طرح های پشت پرده اسلام آباد و بیجنگ در این منطقه از میان بردارند.

دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یا "سیپِک" از مهمترین بخش های طرح بزرگ کمربند و راه شناخته می شود و چین در آن میلیاردها دالر سرمایه گذاری کرده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با داکتر بصیر رنجبر، آگاه اقتصاد سیاسی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews