تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: روسیه یک موشک مافوق صوت را موفقانه آزمایش کرد

وزارت دفاع روسیه می گوید که ارتش این کشور، موشک آئروبالستیک مافوق صوت را که دو هزار کیلومتر بُرد دارد موفقانه آزمایش کرد.

این موشک از هوا توسط جنگده میک سی و یک شلیک شد و به گفته وزارت دفاع روسیه، این موشک همانندی در جهان ندارند.

در این برنامه مسعود ملک این موضوع را با شیرحسن حسن، آگاه امور سیاسی بحث کرده است.

جهان نما

جهان نما: روسیه یک موشک مافوق صوت را موفقانه آزمایش کرد

وزارت دفاع روسیه می گوید که ارتش این کشور، موشک آئروبالستیک مافوق صوت را که دو هزار کیلومتر بُرد دارد موفقانه آزمایش کرد.

این موشک از هوا توسط جنگده میک سی و یک شلیک شد و به گفته وزارت دفاع روسیه، این موشک همانندی در جهان ندارند.

در این برنامه مسعود ملک این موضوع را با شیرحسن حسن، آگاه امور سیاسی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews