تازه‌ترین خبرها
محور

محور: نقش دفتر شورای امنیت در گزینش فرماندهان پولیس و مدیریت جنگ

در پی افتادن پی‌هم ولسوالی‌ها به دست طالبان و گسترش نبردها در مرکزهای چند ولایت، رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس می‌گوید که یکی از دلایل این بودجود آمدن این وضعیت، مدیریت ناسالم فرماندهان پولیس این ولسوالی‌ها و همین‌طور شیوۀ گزینش این فرماندهان پولیس است.
گرداننده، کریم امینی
مهمانان برنامه: 
ضیا عاصی، رییس تزکیه‌ و انکشاف رهبری سکتور امنیتی دفتر شورای امنیت ملی
آصف آشنا، آگاه مسایل سیاسی
اشرف الدین عینی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان

 

محور

محور: نقش دفتر شورای امنیت در گزینش فرماندهان پولیس و مدیریت جنگ

در پی افتادن پی‌هم ولسوالی‌ها به دست طالبان و گسترش نبردها در مرکزهای چند ولایت، رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس می‌گوید که یکی از دلایل این بودجود آمدن این وضعیت، مدیریت ناسالم فرماندهان پولیس این ولسوالی‌ها و همین‌طور شیوۀ گزینش این فرماندهان پولیس است.
گرداننده، کریم امینی
مهمانان برنامه: 
ضیا عاصی، رییس تزکیه‌ و انکشاف رهبری سکتور امنیتی دفتر شورای امنیت ملی
آصف آشنا، آگاه مسایل سیاسی
اشرف الدین عینی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews