تازه‌ترین خبرها
محور

محور: کارکرد وزارت دفاع و مدیریت جنگ

کارکرد وزارت دفاع در مدیریت جنگ چگونه بوده‌است؟

چرا وضعیت کنونی به میان آمد؟

علت های فرو ریختن کاخ حاکمیت دولت در میدان‌های جنگ چیستند؟

جنگ افغانستان در یک سال گذشته چگونه و از سوی چی کسانی مدیریت شد؟

در یک سال گذشته در وزارت دفاع ملی چی گذشت؟ و این وزارت اکنون در چی اوضاعی است؟

گرداننده : کریم امینی

مهمانان برنامه :

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان

بصیر سالنگی، والی پیشین فراه و آگاه مسایل نظامی

هاشم الکوزی، رییس کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس سنا

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی

 

 

محور

محور: کارکرد وزارت دفاع و مدیریت جنگ

کارکرد وزارت دفاع در مدیریت جنگ چگونه بوده‌است؟

چرا وضعیت کنونی به میان آمد؟

علت های فرو ریختن کاخ حاکمیت دولت در میدان‌های جنگ چیستند؟

جنگ افغانستان در یک سال گذشته چگونه و از سوی چی کسانی مدیریت شد؟

در یک سال گذشته در وزارت دفاع ملی چی گذشت؟ و این وزارت اکنون در چی اوضاعی است؟

گرداننده : کریم امینی

مهمانان برنامه :

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان

بصیر سالنگی، والی پیشین فراه و آگاه مسایل نظامی

هاشم الکوزی، رییس کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس سنا

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews