تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بحث درباره سرنوشت ناروشن پروژه تاپی

تاپی، پروژه یی که نزدیک به سه دهه زمان برده است و هنوز نتیجه کار آن روشن نیست.

با رد و بدل شدن سه نظام در افغانستان، هنوز لوله گاز ترکمنستان یا "پروژه تاپی" به هدف نرسیده است.

اما برای نخستین بار این پروژه در کجا و برای چه هدفی طرح ریزی شد و تاریخچه آن چیست.؟

در این برنامه صبغت سپهر این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • سید مسعود، استاد دانشگاه
  • عبدالشکور صبوری  پژوهشگر
  • عبدالنصیر رشتیا،  آگاه اقتصادی
  • مجتبی پیکان، آگاه اقتصادی
محور

محور: بحث درباره سرنوشت ناروشن پروژه تاپی

تاپی، پروژه یی که نزدیک به سه دهه زمان برده است و هنوز نتیجه کار آن روشن نیست.

با رد و بدل شدن سه نظام در افغانستان، هنوز لوله گاز ترکمنستان یا "پروژه تاپی" به هدف نرسیده است.

اما برای نخستین بار این پروژه در کجا و برای چه هدفی طرح ریزی شد و تاریخچه آن چیست.؟

در این برنامه صبغت سپهر این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • سید مسعود، استاد دانشگاه
  • عبدالشکور صبوری  پژوهشگر
  • عبدالنصیر رشتیا،  آگاه اقتصادی
  • مجتبی پیکان، آگاه اقتصادی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews