تازه‌ترین خبرها
محور

محور - بحث در باره کمک‌های سازمان ملل به افغانستان

همزمان با جدی شدن نگرانی ها از گسترش بیکاری، فقر و گرسنه گی در افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که برای بیست و دو میلیون تن در این کشور کمک خواهد کرد.

در این برنامه صبغت سپهر این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • وحید امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا
  • طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی
محور

محور - بحث در باره کمک‌های سازمان ملل به افغانستان

همزمان با جدی شدن نگرانی ها از گسترش بیکاری، فقر و گرسنه گی در افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که برای بیست و دو میلیون تن در این کشور کمک خواهد کرد.

در این برنامه صبغت سپهر این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • وحید امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا
  • طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews