تازه‌ترین خبرها
محور

محور: خوشبنی‌ها از نشست دوحه

بیشتر شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان در دوحه این نشست را پُردستاورد می دانند و امیدوار استند که این نشست رهگشای مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان باشد.
 
در همین حال فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که قطعنامه مشترک صادر شده از سوی شرکت کننده‌گان این نشست برایش دور از انتظار بوده است. 
 
دراین برنامه محور گرداننده کریم امنینی با عادله بهرام نظامی، فعال سیاسی و مشاور پیشین رییس جمهور و ضیاء رفعت، استاد دانشگاه کابل بحث کرده است. 

محور

محور: خوشبنی‌ها از نشست دوحه

بیشتر شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان در دوحه این نشست را پُردستاورد می دانند و امیدوار استند که این نشست رهگشای مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان باشد.
 
در همین حال فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که قطعنامه مشترک صادر شده از سوی شرکت کننده‌گان این نشست برایش دور از انتظار بوده است. 
 
دراین برنامه محور گرداننده کریم امنینی با عادله بهرام نظامی، فعال سیاسی و مشاور پیشین رییس جمهور و ضیاء رفعت، استاد دانشگاه کابل بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews