تازه‌ترین خبرها
محور

محور: چگونگی رویداد روز چهارشنبه

یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که در حمله چهارشنبه سیاه، موتر پر از مواد منفجره از سوی نیروهای دولتی بررسی شده بود، اما نتوانستند مواد منفجره این موتر را پیدا کنند.

این منبع می‌افزاید که بر این موتر یک جمر یا دستگاه خاموش کننده سیگنال نیز نصب شده بود، اما روشن نیست که پس از ترک مقام‌های امنیتی از محل رویداد، چرا این جمر از این موتر مشکوک برداشته شد.

در همین حال باشنده‌گان محل می‌گویند که این موتر پر از مواد منفجره دو ساعت پیش از رویداد در آنجا متوقف شده بود.
 
دراین برنامه گرداننده صدف امیری با محمدعلی اخلاقی،عضو مجلس نماینده‌گان و اسد وحیدی، روزنامه نگار بحث کرده است.

محور

محور: چگونگی رویداد روز چهارشنبه

یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که در حمله چهارشنبه سیاه، موتر پر از مواد منفجره از سوی نیروهای دولتی بررسی شده بود، اما نتوانستند مواد منفجره این موتر را پیدا کنند.

این منبع می‌افزاید که بر این موتر یک جمر یا دستگاه خاموش کننده سیگنال نیز نصب شده بود، اما روشن نیست که پس از ترک مقام‌های امنیتی از محل رویداد، چرا این جمر از این موتر مشکوک برداشته شد.

در همین حال باشنده‌گان محل می‌گویند که این موتر پر از مواد منفجره دو ساعت پیش از رویداد در آنجا متوقف شده بود.
 
دراین برنامه گرداننده صدف امیری با محمدعلی اخلاقی،عضو مجلس نماینده‌گان و اسد وحیدی، روزنامه نگار بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews