تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفتگو با مارشال عبدالرشید دوستم

 

مارشال عبدالرشید دوستم در یک گفتگوی تلیفونی با طلوع نیوز می‌گوید که به زودی به جوزجان برخواهد گشت و در مشوره با رییس جمهور و سرپرست وزارت دفاع ملی برای سرکوب طالبان در شمال اقدام خواهد کرد.

او که از چند روز بدینسو به علت بیماری به ترکیه رفته است، می‌گوید کسانی که سبب سقوط ولسوالی ها شده اند، باید مورد بازجویی قرار گیرند. وی از تمامی نیرو های امنیتی و دفاعی و نیز خیزش های مردمی می خواهد که به طالبان تسلیم نشوند و باید در برابر آنان بجنگند.

گوناگون

گفتگو با مارشال عبدالرشید دوستم

 

مارشال عبدالرشید دوستم در یک گفتگوی تلیفونی با طلوع نیوز می‌گوید که به زودی به جوزجان برخواهد گشت و در مشوره با رییس جمهور و سرپرست وزارت دفاع ملی برای سرکوب طالبان در شمال اقدام خواهد کرد.

او که از چند روز بدینسو به علت بیماری به ترکیه رفته است، می‌گوید کسانی که سبب سقوط ولسوالی ها شده اند، باید مورد بازجویی قرار گیرند. وی از تمامی نیرو های امنیتی و دفاعی و نیز خیزش های مردمی می خواهد که به طالبان تسلیم نشوند و باید در برابر آنان بجنگند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews