تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۱۱ سرطان ۱۴۰۰

در این برنامه به هشدار از به کار گیری بهینه از آب، مجهز شدن کابل با ۳۰ دستگاه اندازه گیری کیفیت هوا، انتقاد از خامه بودن شماری از جاده ها در پایتخت و شکایت از عدم دسترسی به خدمات اولیه در شهرک امارات، پرداخته شده است.

اداره ملی تنظیم آب کشور از پایتخت‌نشینان می‌خواهد تا با کارگیری بهینه از آب، خودرا برای حالت‌های خشکسالی آماده سازند.

این اداره هشدار می‌دهد که هم‌اکنون آب‌های زیرزمینی کابل، بگونه میانگین تا دوازده متر پایین رفته است و این اندازه در شماری از بخش‌ها حتا بیست وپنج متر می‌رسد.

شرکت آبرسانی و فاضلاب کشور نیز می‌گوید که برنامه‌هایی برای بهبود خدمات آبرسانی در پایتخت زیرکار است، اما بودجه کنونی این نهادبرای رفع چالش کم‌آبی در کابل کافی نیست.

مهمان بخش اول برنامه :
 
نوید سعیدی، سخنگوی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری
 
اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که قرار است کابل با سی دستگاه اندازه‌گیر کیفیت هوا مجهز شود.

این اداره می‌افزاید که خرید این دستگاه‌ها به هزینه پنج میلیون دالر در مرحله داوطلبی قرار دارد و احتمالن تا سال آینده تکمیل شود.

به گفته این اداره، تاکنون به علت نبود دستگاه اندازه‌گیر کیفیت هوا، هیچ‌گونه آمار دقیقی از کیفیت و آلودکی هوای کشور در دسترس نبوده‌است.

در همین حال شماری از جوانان زیر چتر یک نهاد پژوهشی در کابل ادعا دارند، که دستگاهی را برای سنجش کیفیت هوا در همکاری با یک نهاد آلمانی ساخته‌اند.
 
مهمان بخش دوم برنامه :
 
کاظم همایون، ریس محیط زیست ولایت کابل

نوید رحمانی، رییس عملیاتی نهاد اسرا
 
شماری از باشنده‌گان شهرک امارات شیخ زاهد در کابل، از دسترسی نداشتن به خدماتی چون مکتب، شفاخانه، آب، برق، کانالیزاسیون وساحه سبز در این شهرک شکایت دارند.

بسیاری از آنان می‌گویند که براساس نقشه ساخت این شهرک، باید دو مکتب  و شفاخانه و نیز مسجد در این شهرک ساخته می‌شد، اما با سپری شدن سه سال از ساخت این شهرک، آنان حتا یک مکتب و شفاخانه در داخل این شهرک ندارند.

این باشنده‌گان می‌افزایند که آب برایشان با تاخیر بسیار توزیع می‌شود و تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرک، با وجود مصرف پول بسیاری در ساخت آن، تاکنون غیرفعال است.

اما وزارت معارف می‌گوید تشکیل یک مکتب برای این شهرک، منظور شده‌است، اما ساختش مسوولیت این وزارت نیست.

وزارت صحت عامه می‌گوید که پیش از این کلینکی در داخل این شهرک موجود بود، اما از بهر بازسازی ساختمانش اکنون به شهرک معیوبان در این منطقه انتقال یافته است.

مهمان بخش سوم برنامه:
 
محمدالله رحمانی، رییس شورای شهرک امارات شیخ زاهد

گرداننده: زرمینه محمدی 

گزارشگر: عبدالودود سالنگی 

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۱۱ سرطان ۱۴۰۰

در این برنامه به هشدار از به کار گیری بهینه از آب، مجهز شدن کابل با ۳۰ دستگاه اندازه گیری کیفیت هوا، انتقاد از خامه بودن شماری از جاده ها در پایتخت و شکایت از عدم دسترسی به خدمات اولیه در شهرک امارات، پرداخته شده است.

اداره ملی تنظیم آب کشور از پایتخت‌نشینان می‌خواهد تا با کارگیری بهینه از آب، خودرا برای حالت‌های خشکسالی آماده سازند.

این اداره هشدار می‌دهد که هم‌اکنون آب‌های زیرزمینی کابل، بگونه میانگین تا دوازده متر پایین رفته است و این اندازه در شماری از بخش‌ها حتا بیست وپنج متر می‌رسد.

شرکت آبرسانی و فاضلاب کشور نیز می‌گوید که برنامه‌هایی برای بهبود خدمات آبرسانی در پایتخت زیرکار است، اما بودجه کنونی این نهادبرای رفع چالش کم‌آبی در کابل کافی نیست.

مهمان بخش اول برنامه :
 
نوید سعیدی، سخنگوی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری
 
اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که قرار است کابل با سی دستگاه اندازه‌گیر کیفیت هوا مجهز شود.

این اداره می‌افزاید که خرید این دستگاه‌ها به هزینه پنج میلیون دالر در مرحله داوطلبی قرار دارد و احتمالن تا سال آینده تکمیل شود.

به گفته این اداره، تاکنون به علت نبود دستگاه اندازه‌گیر کیفیت هوا، هیچ‌گونه آمار دقیقی از کیفیت و آلودکی هوای کشور در دسترس نبوده‌است.

در همین حال شماری از جوانان زیر چتر یک نهاد پژوهشی در کابل ادعا دارند، که دستگاهی را برای سنجش کیفیت هوا در همکاری با یک نهاد آلمانی ساخته‌اند.
 
مهمان بخش دوم برنامه :
 
کاظم همایون، ریس محیط زیست ولایت کابل

نوید رحمانی، رییس عملیاتی نهاد اسرا
 
شماری از باشنده‌گان شهرک امارات شیخ زاهد در کابل، از دسترسی نداشتن به خدماتی چون مکتب، شفاخانه، آب، برق، کانالیزاسیون وساحه سبز در این شهرک شکایت دارند.

بسیاری از آنان می‌گویند که براساس نقشه ساخت این شهرک، باید دو مکتب  و شفاخانه و نیز مسجد در این شهرک ساخته می‌شد، اما با سپری شدن سه سال از ساخت این شهرک، آنان حتا یک مکتب و شفاخانه در داخل این شهرک ندارند.

این باشنده‌گان می‌افزایند که آب برایشان با تاخیر بسیار توزیع می‌شود و تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرک، با وجود مصرف پول بسیاری در ساخت آن، تاکنون غیرفعال است.

اما وزارت معارف می‌گوید تشکیل یک مکتب برای این شهرک، منظور شده‌است، اما ساختش مسوولیت این وزارت نیست.

وزارت صحت عامه می‌گوید که پیش از این کلینکی در داخل این شهرک موجود بود، اما از بهر بازسازی ساختمانش اکنون به شهرک معیوبان در این منطقه انتقال یافته است.

مهمان بخش سوم برنامه:
 
محمدالله رحمانی، رییس شورای شهرک امارات شیخ زاهد

گرداننده: زرمینه محمدی 

گزارشگر: عبدالودود سالنگی 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews