تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد – ۱۸ سرطان ۱۴۰۰

در این برنامه به سندها در باره فعالیت شماری از دانشگاه های بدون مجوز، افزایش بی پیشینه بهای دالر در برابر افغانی، شکایت باشنده گان غرب کابل از بی برقی، و شکایت از خامه بودن جاده پروژه معینیت مواد مخدر پرداخته شده است.

طلوع نیوز به فهرستی از نام دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی دارای دانشکده‌ها، دیپارتمنت‌ها و نمایندگی‌های خودسر و بدون مجوز دست یافته است.

این سندها که نشان رسمی وزارت تحصیلات عالی را دارد، در برگیرنده ۱۵ دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی دارای شعبه های بدون مجوز و ۱۴ دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی خود سر و بدون مجوز است.

وزارت تحصیلات عالی با تایید این موضوع می‌گوید که بزودی بسیاری از این دانشگاه‌ها ثبت این وزارت نیستند و بزودی بررسی های در موردشان نهایی خواهد شد.

بخش‌هایی از دانشگاه‌های دنیا، کاتب، مشعل، رنا و کاردان نیز در این میان است.

هرچند مسوولان این دانشگاه ها این ادعا را در می کنند، اما دانشگاه مشعل با تایید انی موضوع وزارت تحصیلات عالی را به فساد در مجوزدهی برایاین دانشگاه متهم می سازد.

مهمان بخث اول برنامه:

حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی

در دوه هفته پسین بهای دالر در برابر پول افغانی، بگونه کم پیشینه‌یی افزایش یافته است.

مسوولان سرای شهزدای کابل می گویند که در روزهای پسین حتا یک دالر به ۸۲ افغانی تبادله شده است.

این مسوولان، بانک مرکزی را به نبود مدیریت در توزیع دالر در بازارهای کشور متهم می سازند و افزایش ناامنی ها را، علت اصلی این نوسان‌های در بهای پول افغانی می گویند.

همزمان با افزایش بهای دالر در برابر افغانی، نرخ یک بوری آرد تا ۱۵۰ افغانی در بازرهای عمده کشور افزایش داشته است.

هرچند بانک مرکزی در این مورد سخن نمی گوید، اما وزارت صنعت و تجارت از آمادگی‌ها برای پیش گیری از افزایش بیشتر بهاهی مواد خوراکی خبر میدهد.

مهمانان بخش دوم برنامه:

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت

عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد – ۱۸ سرطان ۱۴۰۰

در این برنامه به سندها در باره فعالیت شماری از دانشگاه های بدون مجوز، افزایش بی پیشینه بهای دالر در برابر افغانی، شکایت باشنده گان غرب کابل از بی برقی، و شکایت از خامه بودن جاده پروژه معینیت مواد مخدر پرداخته شده است.

طلوع نیوز به فهرستی از نام دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی دارای دانشکده‌ها، دیپارتمنت‌ها و نمایندگی‌های خودسر و بدون مجوز دست یافته است.

این سندها که نشان رسمی وزارت تحصیلات عالی را دارد، در برگیرنده ۱۵ دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی دارای شعبه های بدون مجوز و ۱۴ دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی خود سر و بدون مجوز است.

وزارت تحصیلات عالی با تایید این موضوع می‌گوید که بزودی بسیاری از این دانشگاه‌ها ثبت این وزارت نیستند و بزودی بررسی های در موردشان نهایی خواهد شد.

بخش‌هایی از دانشگاه‌های دنیا، کاتب، مشعل، رنا و کاردان نیز در این میان است.

هرچند مسوولان این دانشگاه ها این ادعا را در می کنند، اما دانشگاه مشعل با تایید انی موضوع وزارت تحصیلات عالی را به فساد در مجوزدهی برایاین دانشگاه متهم می سازد.

مهمان بخث اول برنامه:

حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی

در دوه هفته پسین بهای دالر در برابر پول افغانی، بگونه کم پیشینه‌یی افزایش یافته است.

مسوولان سرای شهزدای کابل می گویند که در روزهای پسین حتا یک دالر به ۸۲ افغانی تبادله شده است.

این مسوولان، بانک مرکزی را به نبود مدیریت در توزیع دالر در بازارهای کشور متهم می سازند و افزایش ناامنی ها را، علت اصلی این نوسان‌های در بهای پول افغانی می گویند.

همزمان با افزایش بهای دالر در برابر افغانی، نرخ یک بوری آرد تا ۱۵۰ افغانی در بازرهای عمده کشور افزایش داشته است.

هرچند بانک مرکزی در این مورد سخن نمی گوید، اما وزارت صنعت و تجارت از آمادگی‌ها برای پیش گیری از افزایش بیشتر بهاهی مواد خوراکی خبر میدهد.

مهمانان بخش دوم برنامه:

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت

عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews