تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ - ۲۵ سرطان ۱۴۰۰

در این برنامه به شکایت از افزایش بهای نفت و گاز در کشور، وضع محدودیت بر گشت و گذار موترسایکل‌ها در کابل، تخریب بخشی از بلاک ۱۵۸ در مکروریان سوم، و اعتراض شماری از باشنده‌گان مکروریان اول پرداخته شده است.

شماری از پایتخت نشینان، از افزایش بهای نفت و گاز در کشور شکایت دارند.

شماری از این باشنده‌گان حکومت را به نداشتن نظارت بر بهای مواد نفتی متهم می سازند.

اداره‌های مربوط آماری از بهای مواد نفتی در بازار نمی‌دهند، اما بر بنیاد آمارهای شماری از تانک‌های تیل در پایتخت، هم‌اکنون تیل پترول، لیتر ۵۶ افغانی، تیل دیزل لیتر ۵۴ افغانی و یک کیلو گاز تا ۶۲ افغانی به فروش می‌رسد.

این درحالیست که بربنیاد آمارهای تصدی مواد نفتی و گازمایع، واردات مواد نفتی در دو ماه پسین در کشور، به کمتر از نصف آن در ماه‌های پیش، رسیده یافته است.

اتاق صنعت و تجارت کشور نیز از افزایش بیشتر بهای مواد نفتی در صورت مدیریت نشدن وضاع کنونی، از سوی حکومت هشدار میدهد.

مهمانان بخش اول برنامه: 

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت

یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری

در پی ایجاد محدودیت بر گشت‌وگذار موترسایکل‌ها در کابل، شماری از فروشندگان این وسایط از پرچاوشدن کاروبارشان شکایت دارند.

نزدیک به چهل فروشنده موترسایکل در جاده میوند می‌گویند که در یک ماه پسین حتا یک فروش نداشته‌اند و اکنون در اوضاع ناگوار مالی به سر می برند.

این فروشندگان از حکومت می‌خواهند که این محدودیت‌ها را بردارد و گزینه‌های دیگری را برای مهار ناامنی‌های پایتخت روی دست بگیرد.

اما وزارت امورداخله از زمان دقیق برداشتن این محدودیت‌ها چیزی نمی‌گوید و می‌افزاید که این محدویت‌ها تا مهار اوضاع کنونی ادامه خواهد یافت.

مهمان بخش دوم برنامه:

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی
 

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ - ۲۵ سرطان ۱۴۰۰

در این برنامه به شکایت از افزایش بهای نفت و گاز در کشور، وضع محدودیت بر گشت و گذار موترسایکل‌ها در کابل، تخریب بخشی از بلاک ۱۵۸ در مکروریان سوم، و اعتراض شماری از باشنده‌گان مکروریان اول پرداخته شده است.

شماری از پایتخت نشینان، از افزایش بهای نفت و گاز در کشور شکایت دارند.

شماری از این باشنده‌گان حکومت را به نداشتن نظارت بر بهای مواد نفتی متهم می سازند.

اداره‌های مربوط آماری از بهای مواد نفتی در بازار نمی‌دهند، اما بر بنیاد آمارهای شماری از تانک‌های تیل در پایتخت، هم‌اکنون تیل پترول، لیتر ۵۶ افغانی، تیل دیزل لیتر ۵۴ افغانی و یک کیلو گاز تا ۶۲ افغانی به فروش می‌رسد.

این درحالیست که بربنیاد آمارهای تصدی مواد نفتی و گازمایع، واردات مواد نفتی در دو ماه پسین در کشور، به کمتر از نصف آن در ماه‌های پیش، رسیده یافته است.

اتاق صنعت و تجارت کشور نیز از افزایش بیشتر بهای مواد نفتی در صورت مدیریت نشدن وضاع کنونی، از سوی حکومت هشدار میدهد.

مهمانان بخش اول برنامه: 

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت

یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری

در پی ایجاد محدودیت بر گشت‌وگذار موترسایکل‌ها در کابل، شماری از فروشندگان این وسایط از پرچاوشدن کاروبارشان شکایت دارند.

نزدیک به چهل فروشنده موترسایکل در جاده میوند می‌گویند که در یک ماه پسین حتا یک فروش نداشته‌اند و اکنون در اوضاع ناگوار مالی به سر می برند.

این فروشندگان از حکومت می‌خواهند که این محدودیت‌ها را بردارد و گزینه‌های دیگری را برای مهار ناامنی‌های پایتخت روی دست بگیرد.

اما وزارت امورداخله از زمان دقیق برداشتن این محدودیت‌ها چیزی نمی‌گوید و می‌افزاید که این محدویت‌ها تا مهار اوضاع کنونی ادامه خواهد یافت.

مهمان بخش دوم برنامه:

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews