تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ - ۱۵ اسد ۱۴۰۰

در این برنامه به افزایش ازدحام جاده های پایتخت، بسته بودن آبروهای جاده ورودی به میدان هوایی، افزایش ساخت و سازهای خلاف قانون در ناحیه ۱۵  و شکایت باشنده گان شهرک گلستان از هزینه گزاف برق، پرداخته شده است.

خدمات ترافیکی و تنظیم گشت وگذار وسایط نقلیه  در پایتخت افغانستان، هنوزهم بگونه قدیمیست.

از میان ۱۰۰ چهارراه موجود در کابل، تاکنون تنها ۳۹ چهارراه آن اشاره ترافیکی دارد، اما تنها هشت اشاره آن، فعال است.

چنانکه بیشتر از یک هزار پولیس ترافیک در جاده‌ها، مسوولیت اشاره‌های ترافیکی را انجام می‌دهند.

این چالش‌ها و خلاف ‌ورزی‌های رانندگان از قوانین ترافیکی، سبب شده‌است، تا ازدحام جاده‌های پایتخت افزایش یابد.

ریاست پولیس ترافیک، می‌گوید که آنان در حال کار روی فعال‌سازی اشاره‌های ترافیکی و نیز دیجیتال‌سازی خدمات ترافیکی هستند.

مهمان بخش اول برنامه :

سیدانور مراد، رییس پولیس ترافیک     

بسته بودنن آبروهای جاده ورودی به میدان هوایی حامد کرزی ، از یک ماه تاکنون بخش‌هایی از این جاده را به گردآب‌ها مبدل ساخته است.

باشندگان این منطقه می‌گویند که که از بیست سال تاکنون، همه ساله مجبوراند این چالش را تحمل کنند، اما شهرداری کابل، جز اقدام کوتاه مدت، این چالش را بگونه اساسی حل نمی‌کند.

این باشنده‌گان می‌گویند که با گردآمدن آب در این جاده، باید موتر کرایه کنند تا از یک سوی جاده به سوی دیگر بروند و بدبویی برخاسته از این آب، طاقت‌فرسا شده‌است.

اما شهرداری کابل می‌گوید که برای حل اساسی این چالش به دستگاه‌های تخنیکی بیشتری نیاز دارند و این چالش بزودی حل خواهد شد.

مهمان بخش دوم برنامه :

امان الله صافی، رییس تنظیف شهرداری کابل

شماری از باشند‌گان ناحیه پانزدهم شهرداری کابل از افزایش ساخت‌وسازهای خلاف قانون در این منطقه انتقاد دارند.

این باشندگان می‌گویند که ناحیه پانزدهم شهرداری کابل، در حال مبدل‌شدن به یکی از خلاف‌ورز‌ترین منطقه کابل در ساخت ساختمان‌های خلاف قانون است.

این باشندگان می‌افزایند که بسیاری از این ساختمان‌ها باوجود نداشتن جواز ساخت و متوقف‌شدن کارهایشان از سوی شهرداری، هنوزهم در تبانی با شماری از از مسوولان این نهاد به کارهایاشن ادامه می‌دهند.

شهرداری کابل نیز هشدار می‌دهد که اگر مالکان این ساختمان‌های متخلف، کارهایشان را توقف ندهند، به سارنوالی معرفی خواهند شد.

مهمان بخش سوم برنامه:

محمد همایون ناصری، وکیل گذر ناحیه پانزدهم

گرداننده: زرمینه محمدی 

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ - ۱۵ اسد ۱۴۰۰

در این برنامه به افزایش ازدحام جاده های پایتخت، بسته بودن آبروهای جاده ورودی به میدان هوایی، افزایش ساخت و سازهای خلاف قانون در ناحیه ۱۵  و شکایت باشنده گان شهرک گلستان از هزینه گزاف برق، پرداخته شده است.

خدمات ترافیکی و تنظیم گشت وگذار وسایط نقلیه  در پایتخت افغانستان، هنوزهم بگونه قدیمیست.

از میان ۱۰۰ چهارراه موجود در کابل، تاکنون تنها ۳۹ چهارراه آن اشاره ترافیکی دارد، اما تنها هشت اشاره آن، فعال است.

چنانکه بیشتر از یک هزار پولیس ترافیک در جاده‌ها، مسوولیت اشاره‌های ترافیکی را انجام می‌دهند.

این چالش‌ها و خلاف ‌ورزی‌های رانندگان از قوانین ترافیکی، سبب شده‌است، تا ازدحام جاده‌های پایتخت افزایش یابد.

ریاست پولیس ترافیک، می‌گوید که آنان در حال کار روی فعال‌سازی اشاره‌های ترافیکی و نیز دیجیتال‌سازی خدمات ترافیکی هستند.

مهمان بخش اول برنامه :

سیدانور مراد، رییس پولیس ترافیک     

بسته بودنن آبروهای جاده ورودی به میدان هوایی حامد کرزی ، از یک ماه تاکنون بخش‌هایی از این جاده را به گردآب‌ها مبدل ساخته است.

باشندگان این منطقه می‌گویند که که از بیست سال تاکنون، همه ساله مجبوراند این چالش را تحمل کنند، اما شهرداری کابل، جز اقدام کوتاه مدت، این چالش را بگونه اساسی حل نمی‌کند.

این باشنده‌گان می‌گویند که با گردآمدن آب در این جاده، باید موتر کرایه کنند تا از یک سوی جاده به سوی دیگر بروند و بدبویی برخاسته از این آب، طاقت‌فرسا شده‌است.

اما شهرداری کابل می‌گوید که برای حل اساسی این چالش به دستگاه‌های تخنیکی بیشتری نیاز دارند و این چالش بزودی حل خواهد شد.

مهمان بخش دوم برنامه :

امان الله صافی، رییس تنظیف شهرداری کابل

شماری از باشند‌گان ناحیه پانزدهم شهرداری کابل از افزایش ساخت‌وسازهای خلاف قانون در این منطقه انتقاد دارند.

این باشندگان می‌گویند که ناحیه پانزدهم شهرداری کابل، در حال مبدل‌شدن به یکی از خلاف‌ورز‌ترین منطقه کابل در ساخت ساختمان‌های خلاف قانون است.

این باشندگان می‌افزایند که بسیاری از این ساختمان‌ها باوجود نداشتن جواز ساخت و متوقف‌شدن کارهایشان از سوی شهرداری، هنوزهم در تبانی با شماری از از مسوولان این نهاد به کارهایاشن ادامه می‌دهند.

شهرداری کابل نیز هشدار می‌دهد که اگر مالکان این ساختمان‌های متخلف، کارهایشان را توقف ندهند، به سارنوالی معرفی خواهند شد.

مهمان بخش سوم برنامه:

محمد همایون ناصری، وکیل گذر ناحیه پانزدهم

گرداننده: زرمینه محمدی 

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews