تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مستند سید مصطفی کاظمی، وزیر پیشین تجارت

پانزدهم عقرب  برابر است با دوازدهمین سال‌روز جان باختن سید مصطفی کاظمی. 

سید مصطفی کاظمی، در ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان زاده شده بود. او سه سال در رشتۀ تجارت در دانشگاۀ اصفهان درس خوانده بود. کاظمی، پس از به میان آمدن ادارۀ موقت در افغانستان، همچون وزیر تجارت برگزیده شد و سپس با بدست آوردن بیشترین رأی از حوزۀ کابل، همچون نمایندۀ باشنده‌گان کابل در مجلس نماینده‌گان راه یافت.

شخصیت‌های سیاسی افغانستان که تجربه کار با کاظمی را دارند، از او هم‌چون یک آدم توانمند و وطن‌دوست یاد می‌کنند.

آسان سازی روند تجارت‌های کوچک و بزرگ برای متشبثان اقتصادی، ایجاد ریاست حمایت از سرمایه‌گذاری، گرفتن معافیت گمرکی هشتاد درصد کالای افغانی در ایالات متحده و هند، ایجاد راه ترانزیتی زرنج دلارام - چابهار، ایجاد اتاق‌های تجارت افغانستان با امریکا، کوریا و ایران و چندین کشور دیگر، جلب سرمایه گذاری‌ها، ایجاد کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و نوسازی پارک‌های صنعتی در کابل و چند ولایت دیگر از مهم‌ترین کارهای سید مصطفی کاظمی استند.

 

گوناگون

مستند سید مصطفی کاظمی، وزیر پیشین تجارت

پانزدهم عقرب  برابر است با دوازدهمین سال‌روز جان باختن سید مصطفی کاظمی. 

سید مصطفی کاظمی، در ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان زاده شده بود. او سه سال در رشتۀ تجارت در دانشگاۀ اصفهان درس خوانده بود. کاظمی، پس از به میان آمدن ادارۀ موقت در افغانستان، همچون وزیر تجارت برگزیده شد و سپس با بدست آوردن بیشترین رأی از حوزۀ کابل، همچون نمایندۀ باشنده‌گان کابل در مجلس نماینده‌گان راه یافت.

شخصیت‌های سیاسی افغانستان که تجربه کار با کاظمی را دارند، از او هم‌چون یک آدم توانمند و وطن‌دوست یاد می‌کنند.

آسان سازی روند تجارت‌های کوچک و بزرگ برای متشبثان اقتصادی، ایجاد ریاست حمایت از سرمایه‌گذاری، گرفتن معافیت گمرکی هشتاد درصد کالای افغانی در ایالات متحده و هند، ایجاد راه ترانزیتی زرنج دلارام - چابهار، ایجاد اتاق‌های تجارت افغانستان با امریکا، کوریا و ایران و چندین کشور دیگر، جلب سرمایه گذاری‌ها، ایجاد کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و نوسازی پارک‌های صنعتی در کابل و چند ولایت دیگر از مهم‌ترین کارهای سید مصطفی کاظمی استند.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews