Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

همگام با رویدادها: نگرانی باشنده‌گان کابل از انفجار ماین‌ها

انفجار ماین های مقناطیسی و کارگزاری شده در کابل، سبب نگرانی جدی شماراز شهروندان شده است.

پایتخت نشینان می گویند که تقریبآ همه روزه گواه انفجارماین ها وروی دادهای هراس افگنانه دیگر درکابل اند ونهادهای امنیتی وکشفی درجلوگیری ازین روی دادها ناتوان شده اند.

درهمین حال شماری از سیاست گران و نظامیان پیشین این حمله ها را شرم اور میدانند و می گویند که حکومت حتا تامین امنیت محوطه ارگ را ازدست داده است.

صبح امروز در دو انفجار جدا گانه به شمول رییس شورای علمی وزارت معارف دو تن جان باختند ودو تن دیگر زخم برداشته اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با سکندر اصغری، آگاه نظامی بحث کرده است.

گوناگون

همگام با رویدادها: نگرانی باشنده‌گان کابل از انفجار ماین‌ها

انفجار ماین های مقناطیسی و کارگزاری شده در کابل، سبب نگرانی جدی شماراز شهروندان شده است.

پایتخت نشینان می گویند که تقریبآ همه روزه گواه انفجارماین ها وروی دادهای هراس افگنانه دیگر درکابل اند ونهادهای امنیتی وکشفی درجلوگیری ازین روی دادها ناتوان شده اند.

درهمین حال شماری از سیاست گران و نظامیان پیشین این حمله ها را شرم اور میدانند و می گویند که حکومت حتا تامین امنیت محوطه ارگ را ازدست داده است.

صبح امروز در دو انفجار جدا گانه به شمول رییس شورای علمی وزارت معارف دو تن جان باختند ودو تن دیگر زخم برداشته اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با سکندر اصغری، آگاه نظامی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews