تازه‌ترین خبرها
گوناگون

ویژه برنامه: دیپلوماسی منطقه‌یی افغانستان

پس از سقوط رژیم طالبان و شکل‌گیری نظام جدید مردم سالار در کشور، همکاری‌های منطقه‌یی به بخش مهمی از دیدگاه استراتیژیک دولت افغانستان تبدیل شد. در همین راستا، افغانستان عضویت سازمان‌های متعدد منطقه‌یی را به دست آورد و کنار آن به ابتکارات مهمی دیپلوماسی منطقه‌یی دست زد.

ولی دولت افغانستان تا چه اندازه در راستای برآورده شدن اهدافش در دیپلوماسی منطقه‌یی موفق بوده است؟

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    جاوید لودین، معین پیشین وزارت خارجۀ افغانستان 
•    ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجۀ افغانستان 
•    اوزان ایرترول، سفیر جمهوری ترکیه در کابل 
•    پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان 
•    مریم صافی، پژوهشگر همکاری‌های منطقه‌یی
•    محمد امیر رامین، رییس همکاری‌های منطقه‌یی وزارت خارجه افغانستان  
 

گوناگون

ویژه برنامه: دیپلوماسی منطقه‌یی افغانستان

پس از سقوط رژیم طالبان و شکل‌گیری نظام جدید مردم سالار در کشور، همکاری‌های منطقه‌یی به بخش مهمی از دیدگاه استراتیژیک دولت افغانستان تبدیل شد. در همین راستا، افغانستان عضویت سازمان‌های متعدد منطقه‌یی را به دست آورد و کنار آن به ابتکارات مهمی دیپلوماسی منطقه‌یی دست زد.

ولی دولت افغانستان تا چه اندازه در راستای برآورده شدن اهدافش در دیپلوماسی منطقه‌یی موفق بوده است؟

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    جاوید لودین، معین پیشین وزارت خارجۀ افغانستان 
•    ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجۀ افغانستان 
•    اوزان ایرترول، سفیر جمهوری ترکیه در کابل 
•    پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان 
•    مریم صافی، پژوهشگر همکاری‌های منطقه‌یی
•    محمد امیر رامین، رییس همکاری‌های منطقه‌یی وزارت خارجه افغانستان  
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews