Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز- خبر ساعت ده - ۱۲ اسد ۱۴۰۰

یک موتر بم درنزدیک خانه بسم الله محمدی نامزد وزیردفاع ملی درقلب کابل شد.

منابع امنیتی می گویند که این انفجار شام امروز ساعاتی پس ازآن رخ داد که شماری ازچهره های سیاسی ودوستان او درمهمان خانه آقای محمدی جلسه با خود  او ترک کردند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور می گوید که اگر طالبان در تلاش سلطه بر افغانستان باشند، با قیام مردمی روبرو خواهند شد و او یکی از قیام کننده‌گان در برابر آنان خواهد بود.

حامد کرزی به روز دوشنبه (۱۱ اسد) در مصاحبه یی با شبکه «روسیه تودی» گفت که اوضاع کنونی کشور را بسیار دشوار می داند؛ اما تأکید می ورزید که برای افغانستان، بدترین سناریو نه؛ بل بهترین سناریو را می بیند.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز- خبر ساعت ده - ۱۲ اسد ۱۴۰۰

یک موتر بم درنزدیک خانه بسم الله محمدی نامزد وزیردفاع ملی درقلب کابل شد.

منابع امنیتی می گویند که این انفجار شام امروز ساعاتی پس ازآن رخ داد که شماری ازچهره های سیاسی ودوستان او درمهمان خانه آقای محمدی جلسه با خود  او ترک کردند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور می گوید که اگر طالبان در تلاش سلطه بر افغانستان باشند، با قیام مردمی روبرو خواهند شد و او یکی از قیام کننده‌گان در برابر آنان خواهد بود.

حامد کرزی به روز دوشنبه (۱۱ اسد) در مصاحبه یی با شبکه «روسیه تودی» گفت که اوضاع کنونی کشور را بسیار دشوار می داند؛ اما تأکید می ورزید که برای افغانستان، بدترین سناریو نه؛ بل بهترین سناریو را می بیند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews