Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز- خبر ساعت ده - ۲۵ اسد ۱۴۰۰

طالبان می‌گویند که رای زنی‌ها در باره چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان، نام و ساختار این نظام در دوحه ادامه دارند و قرار است که موضع شان را در این باره در آینده بسیار نزدیک روشن بسازند.

یک مقام بلند پایه طالبان به طلوع نیوز می‌گوید که اکنون رهبری آنان در دوحه سرگرم رای‌زنی‌ها استند و با جامعه جهانی و احزاب سیاسی در داخل افغانستان نیز به تماس استند.

فرار اشرف غنی و شمار دیگر از مقام‌های حکومت پیشین با انتقادهای تند از شهروندان کشور روبه‌رو شده است.

شهروندان می‌گویند که اشرف غنی، معاونانش، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی او رییس اداره امور بارها بر ماندن در کشور تاکید می‌کردند اما حتا پیش ازپایان ماموریت نیروهای خارجی و نخست ازهمه آنان بی‌شرمانه از کشور فرار کردند.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز- خبر ساعت ده - ۲۵ اسد ۱۴۰۰

طالبان می‌گویند که رای زنی‌ها در باره چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان، نام و ساختار این نظام در دوحه ادامه دارند و قرار است که موضع شان را در این باره در آینده بسیار نزدیک روشن بسازند.

یک مقام بلند پایه طالبان به طلوع نیوز می‌گوید که اکنون رهبری آنان در دوحه سرگرم رای‌زنی‌ها استند و با جامعه جهانی و احزاب سیاسی در داخل افغانستان نیز به تماس استند.

فرار اشرف غنی و شمار دیگر از مقام‌های حکومت پیشین با انتقادهای تند از شهروندان کشور روبه‌رو شده است.

شهروندان می‌گویند که اشرف غنی، معاونانش، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی او رییس اداره امور بارها بر ماندن در کشور تاکید می‌کردند اما حتا پیش ازپایان ماموریت نیروهای خارجی و نخست ازهمه آنان بی‌شرمانه از کشور فرار کردند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews