تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۲۰ عقرب ۱۳۹۸

اسماعیل خان، از رهبران پیشین جهادی روز دوشنبه (۲۰ عقرب) می‌گوید که حکومت افغانستان ترکیب هیئت شرکت کننده‌گان نشست چین را نهایی نساخته‌است و هنوز هم رأی زنی‌ها دربارۀ این ترکیب، ادامه دارند.
 
این چهره سیاسی که گفته می‎شود عضو هیئت شرکت کننده در نشست میان افغانان در چین است، دربارۀ گفته‌های حکومت از نهایی شدن ترکیب هیئت شرکت کننده این نشست واکنش نشان می‎دهد و می‌گوید که رأی زنی‌ها دربارۀ ترکیب این هیئت میان حکومت و چهره‌های با نفوذ سیاسی و احزاب هنوز هم، ادامه دارند و قرار است که تا پایان همین هفته، نهایی شود.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در یک نامۀ که منسوب به یوناما است، به رفتار خشونت آمیز، نا مناسب و نیز تهدید یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، متهم شده‎است.

یوناما این رفتار محمد عبدالله را نا پذیرفتنی گفته‌است و از رییس کمیسیون مستقل انتخابات، خواسته‎است تا آقای عبدالله را مسؤول چنین عملکردی، بشناسد.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۲۰ عقرب ۱۳۹۸

اسماعیل خان، از رهبران پیشین جهادی روز دوشنبه (۲۰ عقرب) می‌گوید که حکومت افغانستان ترکیب هیئت شرکت کننده‌گان نشست چین را نهایی نساخته‌است و هنوز هم رأی زنی‌ها دربارۀ این ترکیب، ادامه دارند.
 
این چهره سیاسی که گفته می‎شود عضو هیئت شرکت کننده در نشست میان افغانان در چین است، دربارۀ گفته‌های حکومت از نهایی شدن ترکیب هیئت شرکت کننده این نشست واکنش نشان می‎دهد و می‌گوید که رأی زنی‌ها دربارۀ ترکیب این هیئت میان حکومت و چهره‌های با نفوذ سیاسی و احزاب هنوز هم، ادامه دارند و قرار است که تا پایان همین هفته، نهایی شود.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در یک نامۀ که منسوب به یوناما است، به رفتار خشونت آمیز، نا مناسب و نیز تهدید یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، متهم شده‎است.

یوناما این رفتار محمد عبدالله را نا پذیرفتنی گفته‌است و از رییس کمیسیون مستقل انتخابات، خواسته‎است تا آقای عبدالله را مسؤول چنین عملکردی، بشناسد.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews