تازه‌ترین خبرها
خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۱۹ سنبله ۱۳۹۹

ریاست جمهوری می‌گوید که ادعای طالبان دربارۀ رها نشدن نزدیک به صد زندانی این گروه نادرست است و روند رهایی زندانیان طالبان بربنیاد فهرست این گروه، پایان یافته‌است.

اما، طالبان یک بار دیگر هشدار می‌دهند که اگر نزدیک به صد زندانی آنان بربنیاد فهرست این گروه رها نشودند، گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز نخواهند شد.

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۱۹ سنبله ۱۳۹۹

ریاست جمهوری می‌گوید که ادعای طالبان دربارۀ رها نشدن نزدیک به صد زندانی این گروه نادرست است و روند رهایی زندانیان طالبان بربنیاد فهرست این گروه، پایان یافته‌است.

اما، طالبان یک بار دیگر هشدار می‌دهند که اگر نزدیک به صد زندانی آنان بربنیاد فهرست این گروه رها نشودند، گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز نخواهند شد.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews