Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: گفتگو دربارۀ وضعیت شهر کابل

در این برنامه، گرداننده بهشته ارغند، گفتگویی را دربارۀ گزارش‌ها از تلاشی‌های خانه‌ها در شهر کابل با عبدالحق حماد، یکی از کسانی نزدیک به تیم رسانه‌های طالبان، انجام داده‌است.

نیمه روز

نیمه روز: گفتگو دربارۀ وضعیت شهر کابل

در این برنامه، گرداننده بهشته ارغند، گفتگویی را دربارۀ گزارش‌ها از تلاشی‌های خانه‌ها در شهر کابل با عبدالحق حماد، یکی از کسانی نزدیک به تیم رسانه‌های طالبان، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews