تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: بررسی آتش‌بس یک جانبه از سوی حکومت

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان تمدید آتش بس یک جانبه را کار اشتباه می‌دانند و نیز می‌گویند که هرگونه واگذاری بخش‌هایی ازکشور زیر نام محل‌های امن به طالبان باعث زمینه ساز تجزیه کشور خواهد شد.

اما ریاست‌جمهوری آتش بس را خواست شهروندان کشور می‌داند و نیز سپردن بخش‌هایی ازکشور را به طالبان زیرنام محل‌های امن رد می کند.

در این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالله قرلق، عصو مجلس سنا بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: بررسی آتش‌بس یک جانبه از سوی حکومت

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان تمدید آتش بس یک جانبه را کار اشتباه می‌دانند و نیز می‌گویند که هرگونه واگذاری بخش‌هایی ازکشور زیر نام محل‌های امن به طالبان باعث زمینه ساز تجزیه کشور خواهد شد.

اما ریاست‌جمهوری آتش بس را خواست شهروندان کشور می‌داند و نیز سپردن بخش‌هایی ازکشور را به طالبان زیرنام محل‌های امن رد می کند.

در این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالله قرلق، عصو مجلس سنا بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews