تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: بررسی وضعیت امنیتی ولایت تخار

والی تخار ازپاکسازی کامل ولسوالی اشکمش این ولایت ازوجود طالبان خبرمی دهد.

عبدالحق شفق والی تخار می گوید که درماه گذشته طالبان با حمله برنیروهای امنیتی تهدیدهای جدی را به مرکز ولسوالی اشکمش این ولایت ایجاد کرده بودند که پس ازآن نیروهای امنیتی عملیات ازبین بردن این تهدیدها را آغاز کردند.

به گفته وی اکنون تمامی تهدیدها دربرابر ولسوالی اشکمش تخار ازبین رفته اند.

در این برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با عبدالحق شفق والی تخار و حبیبه دانش، عضو مجلس نمایندگان از ولایت تخار، بحث کرده است. 

نیمه روز

نیمه روز: بررسی وضعیت امنیتی ولایت تخار

والی تخار ازپاکسازی کامل ولسوالی اشکمش این ولایت ازوجود طالبان خبرمی دهد.

عبدالحق شفق والی تخار می گوید که درماه گذشته طالبان با حمله برنیروهای امنیتی تهدیدهای جدی را به مرکز ولسوالی اشکمش این ولایت ایجاد کرده بودند که پس ازآن نیروهای امنیتی عملیات ازبین بردن این تهدیدها را آغاز کردند.

به گفته وی اکنون تمامی تهدیدها دربرابر ولسوالی اشکمش تخار ازبین رفته اند.

در این برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با عبدالحق شفق والی تخار و حبیبه دانش، عضو مجلس نمایندگان از ولایت تخار، بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews