تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: برگزاری جشن ویساک در کابل

باشنده‌گان اهل هنود و سیک کابل جشن ویساک شان را برگزار کردند. این شهروندان جشن ویساک را سالروز اعلام هویت سیک‌ها می‌گویند.

در این برنامه مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • راویل سنگ، معاون شورای سراسری هندوباوران
  • دلوندر، شهر وند سیک
  • جسمیت کاور، شهر وند سیک
نیمه روز

نیمه روز: برگزاری جشن ویساک در کابل

باشنده‌گان اهل هنود و سیک کابل جشن ویساک شان را برگزار کردند. این شهروندان جشن ویساک را سالروز اعلام هویت سیک‌ها می‌گویند.

در این برنامه مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • راویل سنگ، معاون شورای سراسری هندوباوران
  • دلوندر، شهر وند سیک
  • جسمیت کاور، شهر وند سیک

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews